Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Biznes

2009.07.22 g. 18:48

Sięgnij po dofinansowanie z UE

Najlepsze techniki dla Mazowsza

8 sierpnia br. w zamkniętych konkursach bez preselekcji rusza nabór wniosków dotyczących Działania 1.8 – „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”.

Best Available Techniques – to angielskie rozwinięcie skrótu BAT, który w języku polskim znaczy najlepsze dostępne techniki. Pojęcie to służy określeniu maksymalnych wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych ośrodków przemysłowych na terenie Unii. Jednym słowem, chodzi o to, aby przedsiębiorcy przemysłowi prowadząc swoją działalność zadbali również o środowisko wykorzystując w tym celu najlepsze rozwiązania techniczne.

 

Limity emisyjne, ustalone na podstawie BAT, opierają się na bardzo konkretnych wyznacznikach, jakimi są: techniczny poziom danej instalacji, położenie geograficzne czy warunki środowiskowe. Najlepsza dostępna technika (BAT) powinna spełniać wymagania, które jednocześnie uwzględniają rachunek korzyści i kosztów, czas potrzebny na wdrożenie danego rozwiązania dla określonego rodzaju instalacji, zapobieganie zagrożeniom dla środowiska lub ich ograniczanie do minimum, a także podjęcie działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym. Wszystko po to, aby chronić przyrodę i środowisko naturalne przed działaniem człowieka, które niejednokrotnie mogłoby wyrządzić wiele złego. Jest to szczególnie istotna kwestia na terenie województwa mazowieckiego, gdzie liczba zakładów, które wg ocen Inspekcji Ochrony Środowiska mogą stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, wynosi 135 i jest ona największa w skali całego kraju (stan na dzień 31.12.2007). Przedsiębiorcy z terenu Mazowsza, którzy chcieliby wprowadzić w swojej firmie rozwiązania BAT, a mają ograniczone środki pieniężne, mogą wystąpić o dofinansowanie do planowanej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Pomoc ta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a jednym z warunków jej uzyskania jest wartość projektu w kwocie nieprzekraczającej 8 milionów złotych.

 

8 sierpnia br. w zamkniętych konkursach bez preselekcji rusza nabór wniosków dotyczących Działania 1.8 – „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”.  Wsparcie będą mogły uzyskać projekty wprowadzające najlepsze dostępne techniki (BAT) w zakresie:

 

  • zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do środowiska;
  • zmiany technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;
  • zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
  • inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji.

 

Projekty będzie można zgłaszać do 3 września br.

 

Za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 odpowiedzialna jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Pula pieniędzy na sfinansowanie projektów w ramach Działania 1.8 wynosi ponad 20 milionów euro.

 

Więcej szczegółów dotyczących RPO WM 2007-2013 oraz naboru wniosków można znaleźć na stronie www.mazowia.eu.Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy