Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Biznes

2009.07.22 g. 21:18

GPW w Warszawie na sprzedaż

Znani są chętni na kupno

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłasza „krótką listę” kandydatów do zakupu akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Proces prywatyzacji GPW wchodzi w kolejną fazę.

 

Po szczegółowej ocenie merytorycznej Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało zaprosić do kolejnego etapu tego procesu wszystkie cztery zagraniczne giełdy.

 

O zakup większościowego pakietu akcji GPW starają się:

 

  • Deutsche Boerse,
  • London Stock Exchange,
  • Nasdaq OMX,
  • NYSE Euronext.

 

Wyżej wymienieni inwestorzy zostaną dopuszczeni do przeprowadzenia badania prawno-finansowego giełdy - due dilligence, podczas którego będą mogli zapoznać się z dokumentami określającymi sytuację prawną i finansową spółki, spotkać się z zarządem GPW i zadawać mu pytania. Wiążące oferty kupna akcji GPW powinny zostać złożone we wrześniu br..

 

Ogłoszenie „krótkiej listy” jest kolejnym punktem w prywatyzacji GPW. 2 kwietnia 2009 roku czterej inwestorzy branżowi otrzymali zaproszenia do udziału w procesie sprzedaży akcji giełdy. Do 19 czerwca 2009 cała czwórka złożyła wstępne oferty na zakup akcji, które zostały pozytywnie ocenione przez ministerstwo pod względem formalnym.

 

Wraz z rozpoczęciem fazy due diligence przez inwestorów branżowych, MSP zaprosi członków giełdy do złożenia ofert kupna akcji GPW .

 

Powyższe działania w pełni pokrywają się z przyjętym przez ministerstwo harmonogramem, co pozwala założyć, że zakończenie pierwszego etapu prywatyzacji GPW nastąpi przed końcem tego roku.

 

Do tego czasu sprzedanych ma zostać do 73,82% akcji GPW, jednak nie mniej niż 51% akcji. Sprzedaż pozostałych 25% + 1 akcja planowana jest w ciągu następnych 2-3 lat.

 

MSP dopuszcza także sprzedaż do 22,82% akcji członkom giełdy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na co najmniej 0,5% lecz nie więcej niż na 10% akcji przez jeden podmiot.


 

W Europie jedynie jeszcze giełdy na Malcie i Cyprze są nadal własnością państwa.

 

Prywatyzacja polskiej giełdy umożliwi jej międzynarodowy rozwój i dostęp do najnowocześniejszych technologii.
Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy