Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Edukacja

2013.11.16 g. 00:16

Jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać?

Tożsamość Warszawy


We wtorek 19 listopada, o godz. 10.00 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej odbędzie się debata z cyklu spotkań zainicjowanych przez m.st Warszawę. To kontynuacja debaty "Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać?".

Jednak nasuwa się pytanie:

 

dlaczego urzędnicy pytają jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać, kiedy my, warszawiacy, Warszawę po prostu kochamy i nie trzeba nas namawiać byśmy ją pokochali a tym bardziej się w niej zakochali?

 

Poniżej jest materiał prasowy Urzędu Miasta st. Warszawy.

 

Dyskusja z mieszkańcami o tożsamości miasta zainaugurowana została w październiku br. w ramach cyklu debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0.”. Debata w SWPS jest kontynuacją tego tematu, a uczestniczący w niej studenci zaprezentują wyniki badań które dotyczyły emocji, jakie budzi stolica, jaką ma osobowość, jakie są  skojarzenia do miasta u studentów, u ludzi biznesu, a przede wszystkim – co z tego wynika dla budowania silnej i rozpoznawalnej marki Warszawy.

 

Promotorami ich prac są dr Alicja Grochowska i prof. Andrzej Falkowski. Ponadto w debacie uczestniczyć będą eksperci ze środowiska naukowego: prof. Paweł Boski i prof. Barbara Giza z SWPS oraz dr Maciej Smętowski z EUROREG, UW.

 

Studenci w swoich pracach magisterskich i doktoranckich badali m.in. jak na wizerunek marki wpływa umieszczanie obiektów sztuki w przestrzeni publicznej oraz jak pozycjonują się teatry i muzea w stolicy. Odpowiadali na pytanie, jak zmieniło się postrzeganie tożsamości Warszawy po Euro 2012. Interesowało ich, w jaki sposób komunikować markę miasta - czy warto stosować przekaz kontrowersyjny, w jaki sposób mówić o Chopinie? Posługując się teoriami i metodologią psychologiczną zbadali emocje na temat marki miejskiej warszawiaków i gości przybywających do stolicy.

 

Streszczenia prac studenckich:

 

 • Anna Kaczmarek
  Struktura skojarzeniowa, emocjonalna i osobowościowa marki Warszawa oraz miast dla niej strategicznych
  W badaniu sprawdzono, w jaki sposób studenci Warszawy, Gdańska, Poznania i Wrocławia spostrzegają Warszawę. By się tego dowiedzieć, proszono studentów o generowanie skojarzeń związanych z Warszawą, a także o określenie atrakcyjności, osobowości i emocji względem tego miasta. Badania wykonano w Warszawie oraz Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Otrzymane dane mogą być przydatne w stworzeniu strategii promowania marek miast.

 • Magdalena Jabłońska
  Warszawa w oczach warszawiaków i mieszkańców innych miast.
  Osobowość i afekt
  Celem badania było przeanalizowanie różnic pomiędzy warszawiakami a mieszkańcami innych dużych miast Polski w sposobie postrzegania Warszawy oraz powiązanych z nią submarek (PKiN, Łazienki, Stare Miasto, Syrenka, Stadion, Chopin, Wedel). Badanie dotyczyło osobowości marki miasta, a także postrzegania przez osoby badane submarek najbardziej związanych ze stolicą. Ustalono, które z submarek wzbudzają wśród dwóch badanych grup najsilniejsze emocje. Wyniki badań mają istotną wartość praktyczną i mogą zostać wykorzystane przy promocji miasta oraz poszczególnych submarek, a także przy tworzeniu strategii adresowanej do wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Warszawy.

 • Ewa Pekról
  Warszawa w oczach warszawiaków i mieszkańców innych miast.
  Emocje specyficzne

  Celem badań była analiza atrakcyjności wizerunku Warszawy i związanych z nią submarek ukształtowanych w umysłach mieszkańców stolicy i mieszkańców innych miast. Zostały zbadane związki przyczynowo-skutkowe, które pokazały, w jakie elementy należy inwestować, aby strategie promocyjne miasta były efektywne. Określono nasycenie emocjonalne dla całej marki, emocję marki i submarek ją reprezentujących. Konkretne emocje pozytywne i negatywne, a także ich połączenia z ogólnym nastawieniem emocjonalnym, stanowiące o unikalności Warszawy, mogą zostać wykorzystane podczas tworzenia strategii promocyjnych miasta.

 • Małgorzata Florczak
  Nastawienie emocjonalne i osobowość marki Warszawa oczami ludzi biznesu:
  Warszawa dziś i Warszawa przyszłości

  Celem badania było ustaleniu struktury skojarzeniowej marki Warszawa w grupie ludzi biznesu: jak przedsiębiorcy widzą Warszawę DZIŚ oraz jaką chcieliby widzieć w PRZYSZŁOŚCI. Dokonano oraz analizy atrakcyjności poszczególnych submarek Warszawy i określono, która z submarek posiada największy potencjał w budowaniu pożądanego wizerunku Warszawy PRZYSZŁOŚCI w grupie ludzi biznesu.

 • Adrianna Cholewa
  Pozycjonowanie teatrów w Warszawie z uwzględnieniem znaczenia kontekstu – w świetle modelu wieloaspektowego
  Przeprowadzone badanie pozwoliło rozpoznać cechy teatrów, jakimi kierują się mieszkańcy Warszawy przy ich wyborze, jak również, które teatry w Warszawie najbardziej odpowiadają widzom – odpowiednio udając się na sztukę o charakterze komediowym, rozrywkowym lub poważnym, dramatycznym. Ponadto opracowano tak zwaną siłę marki każdego z badanych teatrów, co inaczej określa się postawą odbiorców wobec danego teatru. Taką postawę warunkują przekonania osób o cechach posiadanych przez teatr, jak na przykład dobra obsada czy ciekawy repertuar. Dodatkowo zbadano, które teatry stanowią o Warszawie, tworzą tożsamość stolicy.

 • Adrianna Cholewa
  Pozycjonowanie teatrów w Warszawie z uwzględnieniem znaczenia kontekstu – w świetle modelu wieloaspektowego
  Przeprowadzone badanie pozwoliło rozpoznać cechy teatrów, jakimi kierują się mieszkańcy Warszawy przy ich wyborze, jak również, które teatry w Warszawie najbardziej odpowiadają widzom – odpowiednio udając się na sztukę o charakterze komediowym, rozrywkowym lub poważnym, dramatycznym. Ponadto opracowano tak zwaną siłę marki każdego z badanych teatrów, co inaczej określa się postawą odbiorców wobec danego teatru. Taką postawę warunkują przekonania osób o cechach posiadanych przez teatr, jak na przykład dobra obsada czy ciekawy repertuar. Dodatkowo zbadano, które teatry stanowią o Warszawie, tworzą tożsamość stolicy.

 • Olga Tarłowska
  Wpływ sztuki publicznej na postrzeganie marki miasta Warszawa

  Celem badań było sprawdzenie, na ile sztuka publiczna jest integralnym elementem miasta, jak wpływa na markę Warszawy i jak emocje, które wywołuje, wpływają na postrzeganie jej oraz miasta. Ocenie podlegały następujące instalacje artystyczne: palma na rondzie de Gaulle'a (Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich), tęcza na Placu Zbawiciela i usunięta już kula pod Pałacem Kultury (Really Shiny Things That Don't Mean Anything). Wyniki badań pozwalają ocenić, czy pomimo różnorodnych odczuć na temat sztuki w przestrzeni publicznej, miasto powinno w nią inwestować.

 • Katarzyna Wolf
  Warszawa – miasto otwarte dla wszystkich
  Celem badania było sprawdzenie, jakie jest nastawienie osób mieszkających w Warszawie wobec osób przyjezdnych. Aby się tego dowiedzieć, przygotowano skalę oceniającą stosunek do osób przyjezdnych. Sprawdzano także źródło takiego nastawienia zwracając uwagę na zmienne osobowościowe: otwartość na doświadczenia i potrzebę domknięcia poznawczego oraz na stosunek do miasta spostrzegany jako: więź z miejscem zamieszkania, długość mieszkania w Warszawie oraz stosunek emocjonalny wyrażony na skali sieci emocjonalnej.

 • Agata Palacz
  Wizerunek marki Warszawa przed i po Euro 2012.
  Badanie wśród mieszkańców
  Celem pracy było sprawdzenie, czy wizerunek marki Warszawa wśród mieszkańców zmienił się po Euro 2012, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Badanie przeprowadzono dwuetapowo, najpierw w grudniu 2011 r., później w październiku 2012 r. Po obu etapach porównywano nastawienie, emocje i uczucia wobec miasta, poczucie przynależności, dumy i bezpieczeństwa, oraz podobieństwo marki do jej użytkowników – mieszkańców przed i po Euro 2012.

 • Magdalena Kozłowska
  Skojarzeniowa struktura marki Warszawa w umysłach warszawiaków i kielczan:
  Znaczenie przekazu obrazowego i werbalnego

  Celem pracy było zbadanie skojarzeniowej struktury marki miasta Warszawa oraz trzech submarek. W badaniu submarkami miasta Warszawa były: Syrenka Warszawska, Pałac Kultury i Nauki oraz Fryderyk Chopin. Submarki oraz marka miasta były prezentowane w dwóch warunkach badawczych: obrazowym oraz werbalnym. Osobami badanymi byli rdzenni warszawiacy oraz rdzenni kielczanie. Skojarzenia przywoływane przez markę miasta oraz jej submarki, pozwoliły określić pozycję miasta i submarek w umysłach osób badanych.

 • Magdalena Warabida
  Reklama kontrowersyjna w promowaniu marki Warszawa:
  Reakcje emocjonalno-poznawcze ze względu na wiek i zakorzenienie mieszkańców
  Celem badania było sprawdzenie, czy teledysk grupy Projekt Warszawiak do unowocześnionej wersji piosenki Stanisława Grzesiuka „ Nie ma cwaniaka na Warszawiaka" może być promocją Warszawy oraz jak odbierany jest przez mieszkańców Stolicy. Teledysk jest tu reklamą o charakterze kontrowersyjnym. Celem było sprawdzenie, czy taki sposób promocji miasta jest skuteczny. Badanie określa nastawienie Warszawiaków, tych przyjezdnych i rodowitych do miasta.

 

Plakat - Debata w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

 

Program debaty, SWPS, 19. listopada 2013

 

 • 10.00-10.10
  Powitanie gości:
  – Prorektor ds. Nauki prof. SWPS Roman Cieślak
  Jarosław Jóźwiak, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
 • 10.10-10.25
  Dr Paweł Koniak
  Znaczenie marki miasta
 • 10.25-10.40
  Dr Alicja Grochowska, prof. Andrzej Falkowski
  Tożsamość marki Warszawa  Prezentacje badań studentów


 • 10.40-11.00
  Małgorzata Florczak, Magdalena Jabłońska, Anna Kaczmarek, Ewa Pekról
  - Warszawa w oczach warszawiaków i mieszkańców innych miast: osobowość, emocje, skojarzenia
 • 11.00-11.20
  Agata Palacz, Katarzyna Wolf
  - Zmiany w postrzeganiu tożsamości Warszawy u mieszkańców: znaczenie Euro 2012 oraz identyfikacji z miejscem
 • 11.20-11.40
  Adrianna Cholewa Michał Majchrowski, Olga Tarłowska
  - Kultura jako element marki Warszawa: teatry muzea, sztuka w przestrzeni publicznej
 • 11.40-12.00
  Edyta Daniluk, Magdalena Kozłowska, Magdalena Warabida
  - Projekt Warszawiak, Chopin, słowo czy tekst - czyli jaka reklama dla marki Warszawa
  12.00
  dyskusja, pytania, rozmowy o marce i tożsamości Warszawy przy kawie
  konferencja prasowa

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy