Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Edukacja

2014.03.12 g. 15:02

1000 laptopów dla gimnazjalistów

na cyfrowy start
Stołeczni uczniowie mogą się ubiegać o przyznanie na 5 lat laptopa z darmowym dostępem do Internetu. Największe szanse mają gimnazjaliści z najlepszymi wynikami i niskimi dochodami w rodzinie.

Unijny program ma zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu uczniów.

 

Komputer przenośny. 

 

Stały dostęp do komputera z Internetem ma pomóc w kształtowaniu kompetencji informatycznych i rozwijaniu zainteresowań, a także nauczyć swobodnego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości.

 

Własny komputer to najlepsze narzędzie do samodzielnego poznawania skomputeryzowanego świata. Jego znajomość jest niezbędna do nauki, podejmowania wielu aktywności społecznych czy rozwijania zainteresowań. Chcemy, by młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć, mieli szansę dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości - niezależnie od sytuacji finansowej w rodzinie – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

 

Szansę na laptop, z darmowym dostępem do Internetu, mają uczniowie i absolwenci publicznych gimnazjów, którzy mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będą również brane wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody w rodzinie. Maksymalnie mogą wynosić 1270,00 złotych netto na osobę.

 

Uczniowie, którzy spełnią te kryteria, przed otrzymaniem sprzętu, przejdą dwudniowe szkolenia. Obsługa komputera i podstawowych programów biurowych, tworzenie baz danych czy programowanie stron www – to tematy, jakie mają do wyboru.

 

Komputer w domu ma pomóc również w cyfrowej aktywizacji rodziców. Obsługa sprzętu i umiejętność korzystania z Internetu otwierają nowe możliwości w poszukiwaniu pracy. Uczą również korzystania z coraz bardziej powszechnych e-usług, takich jak elektroniczne płatności czy załatwianie spraw urzędowych w systemach e-administracji.

 

Całkowita wartość unijnego projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” to ponad 6,5 miliona złotych. Zgłoszenia do udziału w tym projekcie są podzielone na dwa etapy:

 

  • do 7 kwietnia wnioski o przyznanie komputera mogą składać uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum,
  • od 8 do 30 września wnioski o przyznanie komputera będą mogli składać uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w I klasie gimnazjum, oraz ci, którzy wtedy będą już absolwentami klas III (obecni uczniowie klas III).

 

Wypełniony przez prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły.

Szczegóły dotyczące rejestracji, formularz wniosku oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej www.argos.um.warszawa.pl.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy