Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Edukacja

2014.04.15 g. 22:25

Wymiana Polsko – Litewska

Hufce Pracy Na Mazowszu
W dniach 4-6 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku odbyło się spotkanie młodzieży z liderami w ramach organizacji wymiany polsko – litewskiej.

Młodzież w Jaciążku
 
Młodzież w Jaciążku
Fot. Dorota Sieczko
 
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży był wspólną inicjatywą młodzieży będącej uczestnikami Klubów Aktywnych w OSiW w Jaciążku i bielańskiego Hufca Pracy. Od września 2013 roku do stycznia 2014 spotykała się i pod nadzorem liderów przygotowywała informacje potrzebne do wypełnienia wniosku. Głównym celem całego projektu jest edukacja rówieśnicza oparta na odkrywaniu różnic i podobieństw między kulturami obu krajów. Cele szczegółowe to między innymi: przełamywanie uprzedzeń, integracja młodzieży, zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzenie wiedzy na temat sąsiadującego kraju, nauka obcego języka, poznanie tradycji i obyczajów krajów partnerskich oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości. Wszystkie działania przewidziane w projekcie są inicjatywą młodzieży. Program spotkania jest bardzo atrakcyjny. W harmonogramie są przewidziane między innymi: zajęcia integracyjne, warsztaty tematyczne, naprzemienna nauka podstawowych zwrotów w obu językach (tzw. „Magic Words”), ognisko, wycieczka do Warszawy w ramach której młodzież będzie mogła zwiedzić Stadion Legii oraz uczestniczyć w grze miejskiej zorganizowanej na Starówce, wspólne uczestnictwo w warsztatach praktycznych znajdujących się w ofercie ośrodka (krawieckim, stolarskim, ślusarskim oraz kucharskim), podchody, prezentacja strojów ludowych, warsztaty rzeźbiarskie. 
 
W trakcie spotkania młodzież wraz z liderami dokonała podziału zakresu obowiązków dla każdej z osób biorącej udział w wymianie. Do każdego z zadań zostały przypisane osoby odpowiedzialne oraz zostały ustalone terminy realizacji działań.
 
Po ustaleniu zakresu obowiązków odbyło się zebranie liderów (Joanna Gruszkowska OSiW Jaciążek, Robert Ankiewicz OSiW Jaciążek, Dorota Sieczko Hufiec Pracy Bielany), którzy zapoznali się z przygotowanymi przez młodzież informacjami. Wspólnie zostały omówione szczegóły realizacji każdego z zadań. Na spotkaniu jeszcze raz zostało podkreślone i przypomniane, że za przygotowanie i realizację odpowiedzialna jest młodzież. Lider może jedynie wesprzeć uczestnika w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności.
 
W trakcie spotkania młodzież poczyniła pierwsze przygotowania do realizacji zadań ujętych w harmonogramie m.in. ustalenie miejsc w których wypożyczają stroje ludowe (adresy, telefony), przygotowanie ćwiczeń do zadań integracyjnych oraz warsztatów „Uprzedzamy uprzedzenia”, omówienie menu, rozmowa na temat prezentacji multimedialnej, ustalenie terminów spotkań dotyczących organizacji wymiany, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wizytę przygotowawczą (spisanie informacji, które zostaną omówione podczas spotkania), przygotowanie szczegółowego harmonogramu wymiany polsko – litewskiej, „Test wiedzy o Litwie” oraz „Test wiedzy o Polsce”, zakres obowiązków dyżurnych, zasady zachowania się w ośrodku.


Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy