Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Motoryzacja

2010.11.26 g. 13:28

Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wręczono prestiżowe nagrody
25 listopada 2010 r. w hotelu Hyatt Warszawie wręczono nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. To pierwsza edycja nagrody, którą corocznie przyznawać będzie Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Współorganizatorem konkursu na liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego i uroczystości jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a patronatu honorowego udzieliło Ministerstwo Infrastruktury.

 

Specjalne przesłanie do uczestników uroczystości w dniu 25 listopada 2010 roku skierowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. W liście od Pierwszej Damy czytamy m.in. „Dzisiejsze wręczenie nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” jest dowodem, że w naszym kraju działa na szczęście wiele osób i instytucji, publicznych i prywatnych, które czynnie i z widocznymi efektami propagują bezpieczną jazdę oraz wspierają kampanie ją promujące. Gratuluję organizatorom tego cennego przedsięwzięcia, a laureatom konkursu zdobycia zasłużonych nagród”.

 

Nagrodzeni Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Nagrodzeni:

 

W kategorii OSOBA ROKU nagrodę zdobył:

 

 • Jacek Zalewski
  Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłych latach dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
  Za organizowanie wielu długofalowych inicjatyw – na przykład - trzeźwy poranek, czy też piątkowy wieczór. Jako Dyrektor BRD KGP zainicjował i przeprowadził szereg kampanii ogólnopolskich m.in. „Odblaski ratują życie”. Jest pomysłodawcą filmu „Masz jedno życie” oraz spotu „Warszawa jest zbyt piękna by ginąć na jej ulicach”.

 

Kategoria ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

 

 • Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci
  Za nowatorskie podejście i konsekwencję działania. Stowarzyszenie działa od 1999r jako organizacja humanitarna, której głównym celem jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczny wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci. Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci – ofiar wypadków i ich rodzin oraz ratowników medycznych.

 

Kategoria INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU:

 

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
  Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce. Za prowadzenie akcji skierowanej do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczny Autokar”.

 

Kategoria FIRMA ROKU:

 

 • PZU SA.
  Za długoletnie angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz BRD m.in. organizując ogólnopolską kampanię „STOP Wariatom Drogowym”.
  Za podjęcie i wdrożenie programu bezpieczeństwa FLOTA, podnoszącego poziom świadomości wśród użytkowników pojazdów flotowych i służbowych.

 

Kategoria MEDIA ROKU:

 

 • Polskie Radio Program Trzeci.
  Za stałe podnoszenie w ramach swoich audycji problematyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i częste apelowanie do kierowców o bezpieczną jazdę.
  Nadawana audycja „Radionawigator Trójki” informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności na drogach.

 

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, która dokonała wyboru laureatów w 5 kategoriach:

 

 • osoba roku,
 • organizacja pozarządowa roku,
 • instytucja publiczna roku,
 • firma roku
 • media roku.

 

W skład Kapituły weszli:

 

 • Katarzyna Turska
  (Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),
 • Andrzej Wojciechowski
  (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego),
 • Andrzej Podsiadło
  (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża),
 • Romuald Chałas
  (Prezes Automobilklubu Polskiego),
 • Paweł Żuk
  (Shell Polska),
 • Piotr Pawłowski
  (Prezes Fundacji Integracja),
 • Ewa Łabno-Falęcka
  (prezes PBD),
 • Paweł Wideł
  (Wiceprezes PBD),
 • Jarosław Giemza,
 • Bartłomiej Morzycki
 • oraz Piotr Sikorski (członkowie Zarządu PBD).

 

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

 

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) to organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. PBD jest afiliowana przy Global Road Safety Partnership w Genewie i aktywnie współdziała z wieloma partnerami ze wszystkich 3 sektorów życia publicznego: biznesowego, rządowego oraz organizacji pozarządowych. – Partner bezpieczeństwa ruchu drogowego to nagroda, którą chcemy przyznawać co roku tym osobom, instytucjom czy organizacjom, które wniosły największy wkład w trwałą poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Chcemy pokazać, jak wiele jest pozytywnych przykładów skutecznych działań – powiedziała dr Ewa Łabno-Falęcka, prezes Zarządu PBD, przewodnicząca Kapituły.

 

LISTA NOMINOWANYCH DO NAGRODY

 

Kategoria OSOBA ROKU:

 

 1. Jacek Zalewski – Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłych latach dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Za organizowanie wielu długofalowych inicjatyw – na przykład - trzeźwy poranek, czy też piątkowy wieczór. Jako Dyrektor BRD KGP zainicjował i przeprowadził szereg kampanii ogólnopolskich m.in. „Odblaski ratują życie”. Jest pomysłodawcą filmu „Masz jedno życie” oraz spotu „Warszawa jest zbyt piękna by ginąć na jej ulicach”.
 2. Karolina Chemicz – Radna Miasta Tychy. Za zorganizowanie akcji „A WIDZISZ? WIDOCZNE DZIECKO NA DRODZE” prowadzonej w mieście Tychy. Akcja miała na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w elementy odblaskowe.  Ogólnie rozdano ponad 3.000 odblasków.
 3. Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego. Za żelazną konsekwencję w zabiegach o wprowadzenie automatycznego systemu kontroli prędkości w Polsce oraz za doskonałą rzeczową współpracę z wieloma partnerami będącymi stronami w tej kwestii. Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce.

 

Kategoria ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

 

 1. Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci.  Za nowatorskie podejście i konsekwencję działania. Stowarzyszenie działa od 1999r jako organizacja humanitarna, której głównym celem jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczny wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci. Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci – ofiar wypadków i ich rodzin oraz ratowników medycznych.
 2. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.  Za organizację międzynarodowych seminariów GAMBIT – największej tego typu konferencji w Polsce.  Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej od lat prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Fundacja jest partnerem europejskiego programu EuroRAP, służącego ocenie dróg w Europie pod kątem ich bezpieczeństwa.
 3. Fundacja KRZYŚ. Za organizowanie corocznych kampanii  „Noc bez wypadków”, które  odbywają się  dzięki zaangażowaniu licznych wolontariuszy.
  Fundacja KRZYŚ, która działa tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu, jest również organizatorem ogólnopolskich kampanii Symulator Bezpiecznej Jazdy.

 

Kategoria INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU:

 

 1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce. Za prowadzenie akcji skierowanej do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczny Autokar”.
 2. Zespół Parlamentarny ds. BRD w Sejmie RP. Za podnoszenie kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego na forum Parlamentu i zainteresowanie problematyką BRD na najwyższym szczeblu.
 3. Ministerstwo Sprawiedliwości. Za organizowanie ogólnopolskiej konferencji i kampanii społecznej „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność”.

 

Kategoria FIRMA ROKU:

 

 1. PZU SA. Za długoletnie angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz BRD m.in. organizując ogólnopolską kampanię „STOP Wariatom Drogowym”.
  Za podjęcie i wdrożenie programu bezpieczeństwa FLOTA, podnoszącego poziom świadomości wśród użytkowników pojazdów flotowych i służbowych.
 2. Toyota Motor Poland. Za całokształt działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szerzenie oświaty w tym zakresie (m.in. filmy na płytach DVD), prowadzenie  Akademii Jazdy, dla tych którzy chcą poprawić technikę jazdy i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.
 3. Liberty Direct. Za długofalowy program „Taksówka z fotelikiem” w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci podróżujących taksówkami oraz edukowania rodziców na temat bezpiecznego przewożenia dzieci, również podczas krótkich przejazdów.


Kategoria MEDIA ROKU:

 

 1. Polskie Radio Program Trzeci. Za stałe podnoszenie w ramach swoich audycji problematyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i częste apelowanie do kierowców o bezpieczną jazdę. Nadawana audycja „Radionawigator Trójki” informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności na drogach.
 2. AutoŚwiat. Za konsekwentne, cotygodniowe propagowanie tematyki BRD w sposób profesjonalny i niepopulistyczny.
 3. TVN. Za poświęcanie uwagi regularnym informacjom na temat stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, uzupełnianie ich komentarzami ekspertów, nagłaśnianie ogólnopolskich akcji prowadzonych m.in.  przez policję.
  Ponadto za cykliczne emitowanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach – w tym poprzez edukację kierowców : „UWAGA PIRAT”, „WYPADEK – PRZYPADEK”, „DO CELU”, „JAZDA POLSKA”, „POGODA DLA KIEROWCÓW”.

 

 

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) jest inicjatywą non-profit na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. Partnerstwo powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie,  międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. Partnerstwo zrzesza kilkanaście firm: 3M, ABB, Mercedes-Benz, Evo Bus, DHL Express, General Motors, Michelin, Renault, Shell,  Total, Sanofi-Aventis, Orlen oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Automobil Klub ,Flota Auto Biznes, Fleet Meetings, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Prasowa, Polskie Stowarzysznie Motorowe, Fundacja Integracja, Safe Drive Polska. Partnerstwu patronują: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Bank Światowy.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy