Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Rozrywka

2007.10.20 g. 12:16

MENSA POLSKA - 28 X - sesja testowa IQ w Warszawie

W dniu 28 października 2007 r. Stowarzyszenie Mensa Polska organizuje sesję testów inteligencji.

 

Zapisy i szczegóły na http://www.mensa.org.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest

 

 • odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości,
 • popieranie badań naukowych określających charakter,
 • rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji,
 • prowadzenie działalności kulturalnej, a także
 • stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego.

 

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest zdanie testu inteligencji zatwierdzonego przez Głównego Psychologa Mensy, to znaczy uzyskanie wyniku ilorazu inteligencji umieszczającego daną osobę w górnych 2% populacji, wpłacenie wpisowego oraz zgoda na publikowanie własnych nazwisk i adresów w oficjalnych dokumentach Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej wymiany intelektualnej między jego członkami.

 

Działalność jego obejmuje w szczególności:

 

 • wymianę pomysłów drogą wykładów,
 • dyskusji,
 • pisemnych opracowań,
 • kół zainteresowań, a także
 • spotkań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 • badanie opinii i postaw członków Stowarzyszenia;
 • pomoc badaczom - zarówno członkom jak i sympatykom - przeprowadzającym badania na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia i rozwojem ludzkiej inteligencji.

 

Stowarzyszenie służyć ma wyłącznie dobru ludzkości.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy