Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Dla mieszkańca

2007.12.19 g. 01:09

Rzeki Kultury Łączą Ludzi

Zakończenie drugiej edycji konkursu.
Fundacja Ja Wisła i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zapraszają na zakończenie drugiej edycji konkursu edukacyjnego dla młodzieży pt.: Rzeki Kultury Łączą Ludzi. Uroczystość wręczenia nagród najlepszym zespołom i prezentacja zwycięskich prac odbędzie się w czwartek 20.12.2007 r. o godz. 11 w MCKiS w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12

 

 

Zadania konkursowe w tym roku nie były proste:

 

 1. Zorganizowanie przez nauczyciela wycieczki nad rzekę, w czasie, której uczniowie poszukiwać będą miejsc styczności miejscowości z rzeką.

 2. Przeprowadzenie przez uczniów lokalnych badań terenowych - w formie wywiadów, rozmów, na podstawie opracowanego przez organizatora kwestionariusza etnologicznego.

 3. Przeprowadzenie rzecznego projektu poszukiwawczego poprzez:

  Odszukanie w archiwach lokalnych dokumentów, ikonografii i map, opisów ilustrujących historię związków "swojej" miejscowości z rzeką.

  Przeprowadzenie w mediach lokalnej kampanii poszukiwawczej "rzecznych śladów i historii" (np. zdjęć z rodzinnych archiwów, ludzi, którzy pracowali na rzece, historii nadrzecznych obiektów zabytkowych, zwyczajów itp.)

  Odnalezienie i wykonanie dokumentacji fotograficznej lub rysunkowej, stanu zachowania obiektów kultury materialnej związanych z rzeką. (np. domów, obiektów sakralnych, młynów, mostów, łodzi rybackich, barek, statków itp.)

  Odszukanie ludzi kultywujących zanikające zawody i tradycje związane z rzeką, udokumentowanie ich pracy. Nagranie lub spisanie wywiadów i rozmów.

 4. Przedstawienie artystycznej wizji: współczesnej rzecznej panoramy miejscowości, materialnego obiektu zabytkowego mającego istotny związek z rzeką, lub zwyczaju, obrzędu itp.

 5. Opracowanie propozycji krótkiej wycieczki nad rzekę śladami historii jej związków z miejscowością.

 

 

 Opublikowal: Michał Pawlik
-

Dziś w Warszawie

Jutro w Warszawie

Zobacz także


2010.02.09 g. 23:41

Nasi Partnerzy


2009.12.06 g. 23:04

Warszawa – przecieramy szlaki

Projekt "Przetarty Szlak" - ułatwiamy życie
Nasza Fundacja chce wziąć czynny udział w ułatwianiu życia mieszkańcom stolicy. Również osobom niepełnosprawnym ruchowo, które mogą napotykać trudności w przemieszczaniu się po mieście na wózkach inwalidzkich czy o kulach.

Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy