Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Dla mieszkańca

2012.03.06 g. 21:47

Więzienie - stracony czas

Gala premierowa filmu
7 marca o 10:30 w NoveKino Praha podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej "Uczeń trudny - problem i wyzwanie także dla penitencjarystyki", obędzie się gala premierowa filmu edukacyjno-profilaktycznego ...

...„Więzienie-stracony czas”, zrealizowanego w ramach wspólnego projektu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie i Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

 

Celem programu skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych i poprawczych jest ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

 

Więzienie - stracony czas

 

Scenariusz filmu napisał  psycholog  z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który ponad 10  lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz doświadczone policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP zs. w  Radomiu.  Materiał oceniony został  przez pedagoga szkolnego, mediatora i specjalistę ds. profilaktyki uzależnień oraz autora scenariuszy, w oparciu o które realizowano wiele przedstawień w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT). Film przygotowali  i wykonali  funkcjonariusze i współpracownicy Służby Więziennej i Policji w ramach własnych sił, środków i we własnym czasie. Do wzięcia udziału w filmie zaproszono młodych aktorów z siedleckiego Teatru „FANUM”, a także siedlecką młodzież licealną. Ekipie filmowej swą radą i pomocą, bazując na doświadczeniu reżyserskim i zawodowym, służył Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw promocji bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz twórca programu „Profilaktyka a Ty”. Nagrania zrealizowano m.in. w Siedlcach, Warszawie i Radomiu, gdzie w przedsięwzięcie włączyły się  komendy miejskie policji, straży pożarnej, sąd rejonowy, pogotowie ratunkowe, areszt śledczy i zakład karny, a nawet lokalny pub czy firma holownicza. Specjalnie na potrzeby filmu podkład muzyczny skomponował zespół skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu pod nadzorem muzyka i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

 

Konferencję Uczeń trudny - problem i wyzwanie także dla penitencjarystyki patronatem objął Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości i ks. Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup Warszawsko-Praski. Współorganizatorami są: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie i Naczelny Kapelan Więziennictwa.

 

Do udziału w Konferencji zaproszono dyrektorów i przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, sądownictwa, policji, ordynariatu polowego, szkół gimnazjalnych i licealnych, uczelni wyższych, zakładów karnych i aresztów śledczych, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.

 

Prelegenci omówią m.in. takie zagadnienia jak: Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w środowisku lokalnym; Działania szkoły zapobiegające przyszłości przestępczej uczniów; Sposoby działań socjalizacyjnych i ochronnych przed kontynuacją przestępstw w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich,  Podejmowanie nauki przez osadzonych.

 

Konferencja zakończy się przedstawieniem „Jesteś najważniejsza” w wykonaniu grupy teatralnej „Nadzieja” z Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.Opublikowal: Michał Pawlik
-

Dziś w Warszawie

Jutro w Warszawie

Zobacz także


2010.02.09 g. 23:41

Nasi Partnerzy


2009.12.06 g. 23:04

Warszawa – przecieramy szlaki

Projekt "Przetarty Szlak" - ułatwiamy życie
Nasza Fundacja chce wziąć czynny udział w ułatwianiu życia mieszkańcom stolicy. Również osobom niepełnosprawnym ruchowo, które mogą napotykać trudności w przemieszczaniu się po mieście na wózkach inwalidzkich czy o kulach.

Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy