Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Administracja

2013.07.14 g. 19:53

Potrzebne są zdecydowane i natychmiastowe działania

Oświadczenie Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej

Z dużym niepokojem obserwujemy sytuację finansową naszego miasta. Jak wynika z analiz naszych ekspertów spadają znacznie dochody miasta.

Podstawowe źródła tych dochodów, jakimi są wpływy z podatków od osób fizycznych, podatku CIT oraz Czynności Cywilno-Prawnych tylko za pierwsze półrocze są mniejsze od planowanych o około 300 mln zł

Pieniądze

 

Coraz większe kłopoty z finansami, dochodami i budżetem Warszawy to nie tylko efekt słabnącej koniunktury, ale również skutek poważnych błędów. Warszawa regularnie wypuszczała długoterminowe w tym 5-cio i 10-letnie obligacje komunalne i to na dodatek na stały procent. Powoduje to generowanie kosztów, których można było uniknąć zwłaszcza przy regularnym zmniejszaniu się cen kredytów dostępnych obecnie na rynkach finansowych. Sytuacja jest tym bardziej trudna, że w nadchodzącym 2014 roku trzeba będzie wykupić pięcioletnie obligacje wyemitowane w 2009 roku.

 

Innym bardzo niepokojącym problemem są odszkodowania związane z dekretem Bieruta.
W Warszawie toczy się ok. 8 tys. postępowań dot. roszczeń związanych z dekretem Bieruta, z czego ok. 4,5 tys. spraw dotyczy zwrotu nieruchomości, a ok. 3,5 tys. to postępowania odszkodowawcze, czyli dotyczące zwrotu pieniędzy za nieruchomości objęte roszczeniami. W ostatnich latach wysokość tych odszkodowań wzrasta i osiąga kwotę blisko 200 mln zł. Jak wynika z analiz kwota ta będzie lawinowo rosła, ponieważ jest obecnie powstrzymywana sztucznie poprzez świadome przewlekanie spraw przez urzędników miejskich. 

 

Z uwagi na powyższe Warszawska Wspólnota Samorządowa uważa na za pilne i niezbędne: 

 

  1. Podjęcie działań mających na celu racjonalizację wydatków inwestycyjnych
  2. Wdrożenie rozwiązań mających na celu znaczne ograniczenie wydatków na administracje 
  3. Uzyskanie jakichkolwiek gwarancji od Ministra Finansów dotyczących partycypacji budżetu państwa w wypłacanych odszkodowaniach dla byłych właścicieli gruntów warszawskich.
  4. Odblokowanie politycznej decyzji na skutek, której zablokowano w sejmie prace nad reformą „Janosikowego” w wyniku, którego Warszawa traci bardzo duże pieniądze.

 

Oczekujemy od prezydenta działań faktycznych, mających na celu odsunięcie realnej groźby katastrofy finansowej miasta. Uważamy, że nasze postulaty są realne i możliwe do osiągnięcia w najbliższych miesiącach. Po raz kolejny oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na ratowanie budżetu wzrostem cen usług komunalnych i danin publicznych, za które zapłacą mieszkańcy. Apelujemy do Pani Prezydent, aby zamiast pisania listów do mieszkańców, wizyty w ich mieszkaniach i bujania się na podwórkowych huśtawkach rozpoczęła działania uzdrawiające finanse naszego miasta.Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy