Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.03.31 g. 13:38

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spis Próbny w Rembertowie

Pierwszy w UE, pierwszy elektroniczny, pierwszy przez Internet, pierwszy próbny w Rembertowie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 jest pierwszym spisem od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Wszystkie kraje członkowskie UE są zobowiązane do przeprowadzenia spisów ludności według stanu na dzień 31 marca 2011 roku i o wspólnym zakresie tematycznym.


Zakres merytoryczny
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

 

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności;
 • edukacja;
 • aktywność ekonomiczna osób;
 • dojazdy do pracy;
 • źródła utrzymania osób;
 • niepełnosprawność;
 • obywatelstwo;
 • migracje wewnętrzne;
 • migracje zagraniczne;
 • narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
 • gospodarstwa domowe i rodziny;
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 

Cele Spisu Próbnego

 

SPIS PRÓBNY - jest najważniejszym etapem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Celem spisu próbnego jest sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w spisie powszechnym.

 

Polskie gminy objęte spisem próbnym:

 

 Polskie gminy objęte spisem próbnym


Wykonane prace przygotowawcze do spisu próbnego

 

 • Powołanie struktur organizacyjnych
 • Przygotowanie wykazu budynków/mieszkań/osób objętych spisem
 • Zatrudnienie rachmistrzów spisowych
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń
 • Przeprowadzenie obchodu przedspisowego
 • Przygotowanie infrastruktury informatyczno-technicznej
 • Prowadzenie działań informacyjnych na terenach objętych spisem próbnym

 

 

REMBERTÓW   Herb Rembertowa

 

Dzielnica miasta stołecznego Warszawy realizująca spis próbny.

 

 • Budynki
  - 4 200

 • Mieszkania
  - 8 700

 • Ludność
  - 23 200

 

Metody gromadzenia danych

 

Dotychczas, podczas realizacji spisu, jedynym źródłem danych były informacje pozyskane od respondentów podczas bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.
Wszystkie dane zapisane były na papierowych formularzach spisowych

 

 • Podczas spisu próbnego przed NSP 2011 nie będzie formularzy papierowych.

 • Po raz pierwszy w spisie będzie użyty formularz elektroniczny.

 • W spisie będą ponadto wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych.

 • Będą one jako pierwsze wprowadzone do formularzy elektronicznych.

 • Dane te będą potwierdzane lub aktualizowane oraz uzupełniane przez respondentów.

 

Kolejność pobierania danych

  

 •   POBRANIE DANYCH Z SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

 •  SAMOSPIS INTERNETOWY

 •  WYWIAD TELEFONICZNY

 •  WYWIAD BEZPOŚREDNI

 

 

Termin realizacji

 

1 KWIETNIA - 31 MAJA 2010 roku

 

Terminy realizacji spsu próbnego

 

SAMOSPIS INTERNETOWY

 

Samospisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na portalu GUS już od 1 kwietnia

Po wpisaniu loginu i hasła na ekranie pojawi się formularz:

 

 • częściowo wypełniony danymi ze źródeł administracyjnych
 • dynamicznie dostosowujący się do zakresu udzielanych odpowiedzi
 • posiadający zestaw aktywnych definicji
 • kontrolujący poprawność wypełniania danych

 

Logowanie do aplikacji samospisu odbywa się poprzez podanie numeru PESEL oraz hasła.

 

Logowanie do samospisu 

 

W celu uzyskania hasła należy wypełnić formularz identyfikacyjny.
Należy również wymyślić własne hasło i potwierdzić je wpisując tekst z obrazka

 

Logowanie do samospisu


Cechy bezpiecznego hasła

 

Logowanie do samospisu - hasła


 

Obowiązek udzielania odpowiedzi

 

Osoby objęte spisem próbnym mają obowiązek udzielania odpowiedzi:

 

 • ścisłych
 • wyczerpujących
 • zgodnych z prawdą

 

Na zasadzie dobrowolności są zbierane dane dotyczące m.in.:

 

 • pozostawania w związku nieformalnym
 • wyznania - przynależności wyznaniowej
 • planów prokreacyjnych

 

Tajemnica statystyczna

 

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Wszystkie dane, po zasileniu baz, zostaną odpersonalizowane i tak zostaną przekazane dalszemu przetwarzaniu

 

Zobacz prezentację zapisaną w pliku .PDF

 

„Przekazując informacje o sobie, przekazujesz informacje dla siebie."

Konrad Cuch
Wojewódzkie Biuro Spisowe
Urząd Statystyczny w Warszawie

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy