Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.04.26 g. 21:46

Przemysł i budownictwo w Warszawie

Dane statystyczne – marzec 2010
Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2010 r. wyniosła (w cenach bieżących) 8623,8 mln zł i była (w cenach stałych) większa w porównaniu z marcem 2009 r. o 16,5% (w województwie mazowieckim większa o 16,6%).

W stosunku do marca 2009 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym o 24,1%.

 

W okresie styczeń - marzec 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 23018,2 mln zł (w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) wyższa o 12,4% (w województwie mazowieckim o 13,1%) od osiągniętej w analogicznym okresie 2009 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 16,3%.

 

Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego znaczący wzrost sprzedaży odnotowano m.in.:

 

 • w produkcji urządzeń elektrycznych (o 218,3%),
 • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 160,3%),
 • poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 62,6%),
 • produkcji metali (o 39,9%),
 • produkcji artykułów spożywczych (o 14,0%),
 • produkcji maszyn i urządzeń (o 13,4%),
 • produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 13,2%),
 • produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,9%),
 • produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 9,9%).

 

Największy spadek sprzedaży wystąpił m.in.:

 

 • w produkcji mebli (o 92,0%),
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 53,7%),
 • produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 51,7%),
 • pozostałej produkcji wyrobów (o 29,5%),
 • produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 29,0%),
 • produkcji napojów (o 24,3%),
 • produkcji odzieży (o 13,3%),
 • produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,4%),
 • produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,6%).

 

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w przemyśle, w okresie styczeń - marzec 2010 r. wyniosła 153,5 tys. zł (w cenach bieżących) i była – licząc w cenach stałych – o 13,5% wyższa niż przed rokiem.

 

STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA

WEDŁUG DZIAŁÓW
W MARCU 2010 R. (ceny bieżące)

 

STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA - Warszawa marzec 2010

 

Produkcja sprzedana budownictwa w marcu 2010 r. wyniosła (w cenach bieżących) 1714,7 mln zł i była o 25,8% wyższa niż w lutym 2010 r. oraz o 26,0% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W województwie mazowieckim była odpowiednio większa o 29,3% i mniejsza o 16,3%.

 

W okresie styczeń – marzec 2010 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 4650,1 mln zł, tj. o 29,9% mniejszą niż w analogicznym okresie 2009 r. (w województwie mazowieckim o 18,3% mniejszą).

 

Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2010 r. ukształtowała się na poziomie 665,6 mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 38,8% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 36,1%, natomiast w porównaniu z marcem 2009 r. spadła o 18,9% (w województwie mazowieckim odpowiednio wzrosła o 29,8% i zmniejszyła się o 12,8%).

 

W okresie styczeń – marzec 2010 r. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 1672,0 mln zł i stanowiła 36,0% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 34,4%).

 

Spadek produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. wystąpił w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 33,1%), w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,1%) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,6%).

 

Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w marcu 2010 r. wyniosła 34,4 tys. zł i była o 24,6% wyższa niż przed miesiącem i o 19,4% mniejsza niż w marcu 2009 r.



Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy