Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Edukacja

2008.10.26 g. 00:17

Pan Cogito czyta Herberta - II edycja konkursu

Termin złożenia prac 30 X 2008

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają II edycję konkursu dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych


Pan Cogito czyta Herberta”

 

W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.
Mimo upływu czasu poezja Herberta, ciągle żywa i poruszająca, pomaga nam szukać swoich ścieżek w labiryncie świata. Jednym z najlepszych przewodników w tej wędrówce jest Pan Cogito.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

 

 • Prezydent m.st. Warszawy


  Hanna Gronkiewicz-Waltz

 • Dziekan Wydziału Polonistyki UW

  prof. dr hab. Stanisław Dubisz

 

 

 1. Cele konkursu


  Upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta
  Promowanie uczniów uzdolnionych

 2. Organizatorzy


  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej
  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 3. Adresaci


  Uczniowie warszawskich, publicznych i niepublicznych, szkół ponadgimnazjalnych


 4. Zasady


  Konkurs składa się z dwóch etapów:


  I etap
  – zadaniem uczestników będzie napisanie eseju na temat odbioru poezji Zbigniewa Herberta i jej miejsca we współczesnej kulturze. Objętość eseju nie może przekroczyć 20 tys. znaków, łącznie ze spacjami. Do pracy należy dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia
  (w załączniku, format MS Word)  II etap
  - zadaniem uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, będzie napisanie interpretacji wybranego przez komisję konkursową wiersza Zbigniewa Herberta. Etap drugi odbędzie się w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.


 5. Harmonogram


  do 30 października 2008
  r. – termin składania lub wysyłania prac na adres:
  (o przyjęciu pracy decyduje data złożenia)


  Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
  00 – 281 Warszawa, ul. Jezuicka 4
  tel. (022) 831 – 53 – 93, fax. (022) 831 – 33 – 35

  Autorzy najlepszych prac (wyłonionych przez komisję) zostaną zaproszeni telefonicznie lub drogą elektroniczną do udziału w drugim etapie konkursu.


  29 listopada 2008 r. w godz. 10.00 – 14.00 – termin przeprowadzenia drugiego etapu, który odbędzie się w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego


  10 grudnia 2008 r. o godz. 18.00 - odbędzie się finał konkursu 6. Komisja oceniająca


  Komisja zostanie powołana przez organizatorów konkursu. W jej skład wejdą pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.


 7. Uwagi końcowe


  Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.
  Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody a dla szkół wróżnienia.
  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Jezuicka 4, Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych:

 

Pobierz Kartę Zgłoszenia (format MS Word)

 

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy