Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Rozrywka

2010.11.11 g. 19:04

Portrety kompozytorów

w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2010, godz. 18.00 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, Warszawa

Podług „Wikipedii” portrety można podzielić na:

 • reprezentacyjny (oficjalny)  - np. dyrygent z batutą lub skrzypek ze skrzypcami;

 • niereprezentacyjny (prywatny) - np. skrzypek ze skrzypcami lub dyrygent z batutą;

 • zbiorowy (wielopostaciowy) - np. władca z dworem, dyrygent z orkiestrą, skrzypek z kolegami;

 • realistyczny - wiernie odtwarza wygląd zewnętrzny modela (a gdzie dusza?);

 • fikcyjny (większość);

 • autoportret (wszystko).

 

Podczas słuchania muzyki nie sposób uniknąć prób przyporządkowania którejś z wymienionych kategorii, a najpewniej wielu kategoriom, najpewniej różnym, najpewniej sprzecznym. Jak wiemy z historii, sprzeczności owe potrafiły doprowadzać nawet obytych i kulturalnych słuchaczy do rękoczynów.  Cykl „Portrety Kompozytorów” posługuje się jednak własnymi kategoriami. W roku 2010 są to:

 

 • kategoria Sławomira Kaczorowskiego;

 • kategoria Andrzeja Hundziaka;

 • kategoria Ewy Trębacz;

 • kategoria Miłosza Bembinowa;

 • kategoria Tomasza Opałki;

 • kategoria Ryszarda Gabrysia.

 

Są to kategorie ściśle określone, zdefiniowane i pełne.
„Portrety” - na szczęście - takimi być nie mogą.

 

7 grudnia Sławomir KACZOROWSKI, Andrzej HUNDZIAK

Oliwier Andruszczenko – klarnet, Ryszard Bednarczuk – wiolonczela, Maciej Frąckiewicz – akordeon, Zbigniew Ignaczewski – akordeon, Ewa Kaczmarek – fortepian, Leszek Kołodziejski – akordeon, Bartłomiej Kominek – fortepian, Eneasz Kubit – akordeon, Leszek Lorent – perkusja, Tytus Wojnowicz – obój, Ziemowit Wojtczak – baryton

 

Aneta Kapla-Marszałek – sopran, Bartłomiej Kominek – fortepian, Renata Kossakowska-Lichtor – sopran, Bogdan Kraski – klarnet, Robert Michalski – klarnet, Artur Pachlewski – klarnet, Elżbieta Paliwoda-Bulicz – skrzypce, Krystyna Sakowska – klarnet, Krzysztof Sokołowski – kontrabas, Kwartet Camerata w składzie: Włodzimierz Promiński, Andrzej Kordykiewicz, Piotr Reichert i Roman Hoffmann

 

8 grudnia Ewa TRĘBACZ, Miłosz BEMBINOW

Anna Ratkowska – klawesyn, Henryk Julian Kowalewicz – waltornia, Andrzej Kijanowski  – projekcja dźwięku

 

Aneta Kapla-Marszałek – sopran, Renata Kossakowska-Lichtor – fortepian, Alina Ratkowska – klawesyn, Consonare per Varsavia w składzie: Artur Pachlewski – klarnet, Elżbieta Paliwoda-Bulicz- skrzypce, Katarzyna Drzewiecka-Szlachcikowska – wiolonczela, Kwartet Camerata, Miłosz Bembinow – projekcja dźwięku

 

9 grudnia Tomasz Jakub OPAŁKA, Ryszard GABRYŚ

Oliwier Andruszczenko – klarnet, Wojciech Błażejczyk – gitara, Maciej Frąckiewicz – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela, Leszek Lorent – perkusja, Maciej Piszek – fortepian, Marcin Witkowski – skrzypce, Unplugged Orchestra, Michał Śmigielski - dyrygent

 

Aleksander Gabryś – kontrabas, Agnieszka Kaćma – flet, Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran, Magdalena Lisak – fortepian, Aleksandra Nawe – fortepian, Kwartet Camerata

 


Bilety w cenie 15 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy)
do nabycia na godzinę przed każdym koncertem w siedzibie MCKiS przy ul. Elektoralnej 12

 

 

7 grudnia, wtorek

SŁAWOMIR KACZOROWSKI
Dolente  na wiolonczelę (1989) 
Unity-form na trio akordeonowe (1982) 
Surprise na marimbę solo (2006)
Polskie pejzaże na baryton i fortepian (2006) 
W cichej dolinie (sł. M. Konopnicka)
W ogrodzie (sł. Z. Dębicki)
Jesienne lasy (sł. T. Miciński)
Scherzino na klarnet i akordeon (1997)     
Capriccio na obój i fortepian (2007) 
Con forza na fortepian (1993)

 


Oliwier Andruszczenko – klarnet
Ryszard Bednarczuk – wiolonczela
Maciej Frąckiewicz – akordeon
Zbigniew Ignaczewski – akordeon
Ewa Kaczmarek– fortepian
Leszek Kołodziejski – akordeon
Bartłomiej Kominek – fortepian 
Eneasz Kubit – akordeon
Leszek Lorent – perkusja
Tytus Wojnowicz – obój
Ziemowit Wojtczak – baryton

 


ANDRZEJ HUNDZIAK

Imaginacje na kwintet smyczkowy (1994)   
Pieśni do słów Haliny Poświatowskiej na sopran i fortepian 
 …tak bardzo cię kocham… (2009)
 Kołysanka (2008)
 Koniugacja (2006)
Trzy etiudy na fortepian (III, V i VII) (1974)
Largo appasionato na skrzypce z fortepianem (1990)              
Kwartet klarnetowy (2002)   

 

Aneta Kapla-Marszałek – sopran
Bartłomiej Kominek – fortepian
Renata Kossakowska-Lichtor – fortepian
Bogdan Kraski – klarnet
Robert Michalski – klarnet
Artur Pachlewski – klarnet
Elżbieta Paliwoda-Bulicz – skrzypce
Krystyna Sakowska – klarnet
Krzysztof  Sokołowski – kontrabas
Kwartet Camerata w składzie:
 Włodzimierz Promiński – I skrzypce
 Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce 
 Piotr Reichert – altówka
 Roman Hoffmann – wiolonczela


     
8 grudnia, środa

EWA TRĘBACZ

Chordochromie na klawesyn z taśmą (2003)
Minotaur  na waltornię i surround (2005)
filmy:
Sekwens animacja Robert Sowa, muzyka Ewa Trębacz  (2007)
Portret we wnętrzu animacja Robert Sowa, muzyka Ewa Trębacz (1999)

 

Alina Ratkowska – klawesyn
Henryk Julian Kowalewicz – waltornia
Andrzej Kijanowski – projekcja dźwięku

 

MIŁOSZ BEMBINOW

Konstelacje na kwartet smyczkowy (1999)
1. Sagitta (Strzała)
2. Pyxis (Kompas)
3. Orion (Orion)
4. Triangulum (Trójkąt)
5. Cassiopeia (Kasjopeja)
6. Eridanus (Erydan)

 


Seven Gates To Happiness na taśmę (2001)
1. open
2. H-Q-Phone
3. crosswords
4. B-O-Cello
5. dust’n’shadow
6. T-L-Chorus
7. close
Seven Gates To Wildness na klawesyn solo (prawykonanie polskie) (2003) 
Gate #1: One love?
 Gate #2: To be or not…
 Gate #3: Freedom?
 Gate #4: Fourtyfour seconds…
 Gate #5: Fivefold?
 Gate #6: Six-teen…
 Gate #7: Seven or eight?
PoliEtiuda na klarnet, skrzypce i wiolonczelę (2004)
Letters. From Dusk Till Dawn. do tekstów Eryka Habowskiego na sopran i fortepian (2006)
1. Where are you?
2. All tears...
3. I said teach me


  
Aneta Kapla-Marszałek – sopran
Renata Kossakowska-Lichtor  – fortepian
Alina Ratkowska – klawesyn 
Consonare per Varsavia w składzie:
 Artur Pachlewski – klarnet
 Elżbieta Paliwoda-Bulicz – skrzypce
 Katarzyna Drzewiecka-Szlachcikowska  – wiolonczela
Kwartet Camerata w składzie:
 Włodzimierz Promiński – I skrzypce
 Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce 
 Piotr Reichert – altówka
 Roman Hoffmann – wiolonczela
Miłosz Bembinow – projekcja dźwięku

 

9 grudnia, czwartek

TOMASZ OPAŁKA
Five CloudScapes  na akordeon solo (2009)
x-Pose na akordeon, gitarę elektryczną,  wiolonczelę i klarnety (2010)
Myotis na skrzypce, klarnet, wiolonczelę, perkusję i fortepian (2008)
Advection na orkiestrę kameralną (2010)*  


  
Oliwier Andruszczenko – klarnet
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela
Maciej Frąckiewicz – akordeon
Leszek Lorent – perkusja
Maciej Piszek. – fortepian
Marcin Witkowski – skrzypce
Unplugged Orchestra
Michał Śmigielski – dyrygent

 


RYSZARD GABRYŚ                                 

An die Freude dla kontrabasisty (1999)                      
Rękawiczka Fryderyka dla pianistki (2009)           
Syrinx śląska dla flecistki 1987/2009*
An die Musik na sopran i fortepian do słów Rainera Marii Rilkego (1992)
Magdalenki  na fortepian (2002, 2010) 
Bischen na flet i kontrabas (2000)*
Dwa postludia romantyczne na sopran i fortepian  do słów Karola Szymanowskiego (1985) Es muss sein III na kwartet smyczkowy i kontrabas (2007) 


   
                                                                                                                                                
Aleksander Gabryś – kontrabas
Agnieszka Kaćma – flet 
Patrycja Krzeszowska-Kubit – sopran
Magdalena Lisak – fortepian
Aleksandra Nawe – fortepian
Kwartet Camerata w składzie:
 Włodzimierz Promiński – I skrzypce
 Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce 
 Piotr Reichert – altówka
 Roman Hoffmann – wiolonczela

 

*   prawykonanie
** pierwsze wykonanie w Polsce

 

 -
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy