Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Sport

2011.09.29 g. 22:32

Regaty pamięci Leszka Pawlika

Nieporęt, 7-9 października 2011r.

Organizatorem regat jest YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA przy współpracy z Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, i Urzędem Miasta st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH


Leszek Pawlik

 

Leszek Pawlik

 

 1. ORGANIZATOR


  Organizatorem regat jest YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA przy współpracy z Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, i Urzędem Miasta st. Warszawy.


  Regaty będą rozgrywane na Zalewie Zegrzyńskim w Ośrodku Regatowo Szkoleniowym im. Trenera Leszka Pawlika w Nieporecie w dniach 7-9.10.2010r.

 2. PRZEPISY


  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, przepisami PZŻ i ustaleniami PSW.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA


  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.


  Regaty zostaną rozegrane w klasach OPTIMIST, RS:X, BIC TECHNO, OPEN. Zgłoszenia do regat należy dokonać na załączonych drukach w terminie do 27 wrześnie drogą elektroniczną na adres wn@wind-surfing.pl


  Opłata startowa 60zł z wyjątkiem klasy Optimist i BIC Techno 5,8 gdzie wynosi 30zł.

 4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT


  Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w dniu 08.10.2011r. do godziny 11:00.


  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:


  - aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
  - licencja sportowa zawodnika PZŻ;
  - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
  - certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
  - licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).


 5. PROGRAM REGAT


  Program regat będzie następujący:


  Sobota
  08.10.2011r.
  12:00
  Start do 1 wyścigu i kolejnych


  Niedziela
  03.10.2010r.
  11.00-14.00

  16:30 Wyścigi


  Zakończenie regat


  Planowane jest rozegranie do 9 wyścigów.


  W dniu 09.10.2011r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00.


 6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI


  Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.


 7. POMIARY


  Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenie bezpieczeństwa określonego przepisami zostaną dokonane podczas regat.


 8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT


   Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych podczas regat międzynarodowych.


 9. PUNKTACJA 


  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
  W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 


  Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach nie wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.


 10. PRAWA DO WIZERUNKU


  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


 11.  NAGRODY 


  Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymują pamiątkowe trofea.


  Przewiduje się upominki dla wszystkich uczestników regat.


 12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

 13. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE


  YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
  Witold Nerling
  tel. 600 913 128
  e-mail: wn@wind-surfing.pl
  www.wind-surfing.pl

 

Impreza jest współ finansowana przez
Urząd m.st. Warszawy

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy