Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.04.26 g. 21:26

Wynagrodzenia w Warszawie

Dane statystyczne – marzec 2010
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w marcu 2010 r. wyniosło 4806,31 zł i było o 10,6% wyższe w stosunku do lutego 2010 r. i o 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2009

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie mazowieckim wyniosło 4476,66 zł i było wyższe o 9,5% niż w lutym 2010 r. i o 3,9% wyższe w stosunku do marca 2009 r.

 

W stosunku do marca 2009 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach:

 

 • budownictwo (o 12,5%),
 • obsługa rynku nieruchomości (o 9,8%),
 • zakwaterowanie i gastronomia (o 6,6%),
 • informacja i komunikacja (o 5,2%),
 • handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 5,0%),
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,8%),
 • administrowanie i działalność wspierająca (o 2,2%),
 • transport i gospodarka magazynowa (o 1,4%), przemysł (o 0,8%).

 

Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach:

 

 • pozostała działalność usługowa (o 32,5%),
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,1%).

 

W porównaniu z lutym 2010 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 27,6%), informacja i komunikacja (o 21,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 13,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 11,9%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,5%), pozostała działalność usługowa (o 10,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 10,0%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,0%), przemysł (o 4,0%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,7%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,3%).

 

W marcu 2010 r. wyższe przeciętne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (5307,41 zł) niż publicznego (3585,59 zł) o 1721,82 zł, tj. o 48,0%.

 

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
WEDŁUG SEKCJI PKD W MARCU 2010 R.

 

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO - Warszawa marzec 2010Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy