Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.09.09 g. 13:03

Spis rolny w Warszawie


1 września rozpoczął się w Polsce Powszechny Spis Rolny 2010. Wbrew pozorom dotyczy on również Warszawy. Mamy tu sporo gospodarstw rolnych. Publikujemy pismo Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Jak dowiadujemy się w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, według danych zebranych podczas poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. wynika, że:

 

  • biorąc pod uwagę siedzibę gospodarstwa rolnego w Warszawie było 3394 gospodarstw rolnych, w tym 1145 gospodarstw indywidualnych (użytkowanych przez osobę fizyczną),

  • biorąc pod uwagę siedzibę użytkownika gospodarstwa rolnego wynika, że mieszkańcy Warszawy użytkowali 22173 gospodarstwa rolne, z tego 22116 to gospodarstwa indywidualne.

 

Poniżej pismo Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie dotyczące realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na obszarze Warszawy

 


Szanowni Państwo.

 

Powszechny spis rolny to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwa, np. powiatów i gmin. Powszechny Spis Rolny 2010 jest przeprowadzany na terenie całego kraju, trwa od l września, a zakończy się 31 października 2010 r.

 

Spis rolny PSR 2010 jest badaniem przeprowadzanym nie tylko na obszarach wiejskich, ale również, na terenie miast, w tym takze Warszawy. W Warszawie do przeprowadzenia spisu rolnego zostało zatrudnionych 58 rachmistrzów.

 

Gospodarstwa rolne sią identyfikowane i spisywane według siedziby gospodarstwa, jak również, według siedziby (miejsca zamieszkania) osoby użytkującej grunty. Charakterystyczną cechą dużych miast jest stosunkowo niewielka ilość gospodarstw rolnych, ale za to znaczna ilość ich użytkowników.

 

W przypadku gdy użytkownik. czyli osoba, która faktycznie użytkuje grunty mieszka w Warszawie, może spodziewać się wizyty rachmistrza. Jeżeli ktoś inny użytkuje grunty, a osoba mieszkająca w Warszawie jest tylko właścicielem, spis powinien być przeprowadzony np. u dzierżawcy. Na fakt, czy dane gospodarstwo rolne podlega spisowi wpływa również powierzchnia gruntów. Badaniem pełnym są objęte gospodarstwa rolne o powierzchni l ha i więcej użytków rolnych, natomiast badaniem reprezentacyjnym (wylosowane gospodarstwa) objęte są mniejsze gospodarstwa, o powierzchni co najmniej 10 arów (1000 m kw.) i nie większej niż l ha użytków rolnych.

 

Ponadto spis rolny obejmuje tylko te grunty, które są użytkowane rolniczo. Jeżeli grunty w praktyce wykorzystywane są do celów rekreacyjnych, budowlanych lub przeznaczone są na cele inwestycyjne, to nie stanowią one gospodarstwa rolnego i nie podlegają spisowi. Nie ma znaczenia. czy właściciel lub użytkownik opłaca podatek rolny.

 

Z danych zebranych podczas poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. wynika, że w województwie mazowieckim co 6 osoba wśród ogółu osób związanych z rolnictwem mieszkała w mieście.

 

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Kowalski

 

Spis rolny w Warszawie

 

Sprawy prowadzi: Justyna Wrocławska tel.: (022) 464-20-91
http://www.stat.gov.pl/warszOpublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy