Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Przyroda

2006.10.26 g. 22:04

Nieodwołalnie wytną nadwiślańskie drzewa

Po prawej stronie Wisły między Mostem Łazienkowskim i Siekierkowskim postanowiono wyciąć drzewa. Niestety decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i konserwatora przyrody podobno jest nieodwołalna.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), która wprowadziła w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póżn. zm.)  Dyrektor RZGW w Warszawie w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią uzgadnia:

 

  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.

 

Jak podaje Dziennik "Metro", Zarząd zaplanował wycięcie 10 tysięcy drzew, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ekolodzy nie zgadzają się ze stanowiskiem RZGW. Ich zdaniem wycięcie tak dużej liczby drzew to absurd. Mówią, że drzewa powodują spiętrzenie wody maksymalnie do 10 cm, i to przy dużej fali.  Zdaniem Przemka Paska prezesa fundacji Ja Wisła, żeby zlikwidować zagrożenie powodziowe, trzeba oczyścić brzegi rzeki ze wszystkich naturalnych zapór, powalonych drzew, nielegalnych wałów przeciwpowodziowych i płotów. Nie widzi konieczności wycinania drzew.

 

Niestety sytuacja protestów przeciwko usuwaniu drzew nadwiślanych miała już miejsce w latach wcześniejszych. Pod koniec 2003 roku "Gazeta Ekologiczna" (www.ekologiczna.pl) pisała o wielkich walorach krajobrazowych i przyrodniczych w Dolinie Wisły Warszawskiej. W dolinie Wisły występuje ponad 320 gatunków ptaków - w tym 180 gatunków lęgowych.
Najcenniejsze ptasie siedliska to nadbrzeżne lasy łęgowe oraz piaszczyste wyspy na nieuregulowanych odcinkach rzeki. Są to biotopy lęgowe - gdzie gniazduje szereg gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem: tj. Czapla purpurowa, Ślepowron, Rożeniec, Kulon Artur Tabor, Sieweczka Morska, Mewa czarnogłowa (na Mazowszu), Mewa mała, Rybitwa pospolita, Rybitwa czubata, Rybitwa białowąsa. Także rośliny: Ostnica Jana, Dyptan Jesionolistny, Wisienka Stepowa, Groszek Wielkoprzylistkowy, Kotewka - Orzech wodny.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zadecydował ówcześnie o wycięciu 26 000 drzew nad brzegiem Wisły w trybie natychmiastowej wykonalności.

 

Czy tym razem uda się uratować 10 tysięcy drzew? Czy uwagi ekologów zostaną wzięte pod uwagę?
 Opublikowal: Aneta Stępniak
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy