Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Kultura

2014.02.17 g. 18:10

Debata o teatrach Warszawy

Wizja rozwoju stołecznych scen
W środę, 26 lutego, o godz. 18.00 w siedzibie Nowego Teatru (ul. Madalińskiego 10/16) odbędzie się debata „Mecenat, dotacja, sponsoring – o teatrach Warszawy”. Tematem będzie wizja rozwoju stołecznych scen, w kontekście społecznego uczestnictwa w kulturze.

Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0 - logo

W kulturalnym świecie stolicy nadszedł czas zmian.
Niedawno rozstrzygnięto otwarty konkurs na dyrektora warszawskiego teatru Powszechnego. W stołecznym Biurze Kultury zainicjowany został również projekt opracowania standardów ewaluacji pracy i oceny potrzeb warszawskich teatrów. Pora na debatę o teraźniejszości i przyszłości warszawskich scen oraz na odpowiedź na pytanie o misję miejskich instytucji kultury w kontekście przekształceń teatrów warszawskich.

 

Okazją do rozmowy na temat warszawskiej kultury będzie kolejna debata w ramach cyklu spotkań „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0.. Tym razem zaproszeni goście przyjrzą się krytycznie instytucjonalno-obywatelskiemu modelowi kultury warszawskiej – zwłaszcza w świetle przyjętego przez Radę Warszawy „Programu Rozwoju Kultury do roku 2020”. Ten dokument ma trwale zmienić obraz życia kulturalnego stolicy, a więc także i sferę teatralną. Celem spotkania będzie zainicjowanie poważnej dyskusji na temat roli teatru we współczesnej kulturze, jak również roli samorządu jako organizatora kultury instytucjonalnej. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwojem stołecznej kultury. 

 

W jakim kierunku pójdą zmiany – o tym rozmawiać będą:

 

 • dr Zenon Butkiewicz
  Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN,
 • prof. Dariusz Kosiński
  Katedra Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Aldona Machnowska-Góra 
  Teatr Konsekwentny,
 • Maria Seweryn
  Och-Teatr,
 • Dorota Buchwald
  Instytut Teatralny w Warszawie,
 • Maciej Englert
  Teatr Współczesny,
 • Piotr Gruszczyński
  Nowy Teatr,
 • Tomasz Thun-Janowski
  Biuro Kultury m.st. Warszawy,

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” stanowi jedno z działań przygotowawczych budowania strategii rozwoju m.st. Warszawy, w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Zgromadzone podczas dyskusji z mieszkańcami, organizacjami i ekspertami informacje oraz opinie pozwolą na ukierunkowanie procesu diagnostycznego na najważniejsze z punktu widzenia społeczności miejskiej zagadnienia.

 

Debaty rozpoczęły się we wrześniu 2013 r.
W trakcie spotkań pod wspólnym szyldem „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” rozmawiano już m.in. o budżecie partycypacyjnym, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic, realizacji „Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020” i wyzwaniach rozwojowych tożsamości miasta, terenach zielonych w Warszawie oraz warszawskiej Wiśle. Dotychczasowe rozmowy wskazują, że najważniejszym elementem w procesie budowania nowej strategii jest określenie wizji uwzględniającej stołeczny i metropolitarny charakter Warszawy, który w części determinuje kierunek rozwoju miasta. Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy