Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Komunikacja

2014.02.14 g. 00:53

Inwestycje i remonty w 2014

Zmiany, zmiany, zmiany...

Ten rok będzie czasem wielkich zmian w Warszawie – zakończenie budowy centralnego odcinka II linii metra odmieni centrum miasta i Pragę, remonty i inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Rozpoczną się nowe inwestycje drogowe, które znacznie usprawnią poruszanie się po mieście, pojawią się nowe nawierzchnie jezdni i chodników.

 

Znak Roboty Drogowe

 

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2014 r. zawiera 2427 remontów i inwestycji. Po wstępnej weryfikacji wybrano 771 przedsięwzięć potencjalnie wymagających koordynacji. Na kilkunastu naradach koordynacyjnych z przedstawicielami inwestorów i gestorów sieci podziemnych liczbę tę uściślono do 221 zadań. Zostały one zgrupowane w 19 rejonów inwestycyjnych, w których realizowane przedsięwzięcia wymagają koordynacji.

 

Plac Wileński, ul. Targowa, Prosta, Świętokrzyska zmienią się nie do poznania. Trwa budowa wyjść i szybów wind na powierzchnię, wiosną rozpocznie się odtwarzanie ulic na placach budów oraz pomiędzy nimi. Jesienią będziemy mogli już spacerować po nowych ulicach. Zarząd Transportu Miejskiego w 2014 r. będzie się zajmował nie tylko metrem - realizowana jest rozbudowa parkingu P&R Stokłosy na 396 miejsc postojowych, przygotowywana jest budowa bus pasa na ul. Puławskiej, realizowana będzie budowa linii tramwajowej na Tarchomin.

 

Bogate plany mają Tramwaje Warszawskie. Tramwajarze przygotowali do realizacji (podajemy daty wyłączeń ruchu tramwajowego):

 

 • remont torów tramwajowych na ul. Jagiellońskiej odcinek Rondo S. Starzyńskiego – ul. Ratuszowa. Roboty będą wykonywane w nocnych przerwach w kursowaniu tramwajów (w marcu, kwietniu i maju), wyłączenie ruchu planowane w dwa weekendy,
 • modernizację torów tramwajowych na ul. Górczewskiej - tory wjazdowe na pętlę Osiedle  Górczewska i tor wyjazdowy z pętli Os. Górczewska – 1 czerwca-13 lipca,
 • remont torów tramwajowych na ul. Powstańców Śląskich odcinek ul. Muszlowa - przystanki Czumy - 1 czerwca-13 lipca,
 • remont torów tramwajowych na ul. Powstańców Śląskich odcinek ul. Borowej Góry przejazd - perony przystankowe "Synów Pułku" - 1 czerwca-13 lipca,
 • remont torów tramwajowych na ul. Połczyńskiej odcinek ul. Powstańców Śląskich - Pętla Wola przejazdy, przejścia dla pieszych, perony przystankowe - 1 czerwca-13 lipca,
 • modernizację torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich - 1 czerwca-13 lipca,
 • remont torów tramwajowych na ul. Radiowej odcinek ul.  Wrocławska - Powstańców Śląskich – 14 lipca-31 sierpnia,
 • budowę trasy tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich odcinek ul. Górczewska - ul. Radiowa – 1 czerwca-31 grudnia. Planowane wyłączenia ruchu  tramwajowego dla robót prowadzonych na ul. Połczyńskiej, Powstańców Śląskich, Górczewskiej i Radiowej:

  1. ulice: Połczyńska, Powstańców Śląskich i Górczewska odcinek pętla Wola-pętla Osiedle Górczewska - budowa węzła rozjazdowego Powstańców Śląskich-Górczewska - 1 czerwca-13 lipca,
  2. ulice: Dywizjonu 303 i Kaliskiego odcinek pętla Koło-pętla Boernerowo - budowa skrzyżowania torowego ul. Dywizjonu 303-Powstańców Śląskich – 30 czerwca-13 lipca,
  3. ulice: Radiowa i Powstańców Śląskich odcinek ul. Dywizjonu 303-pętla Nowe Bemowo - budowa węzła rozjazdowego Powstańców Śląskich-Radiowa – 14 lipca-31 sierpnia,

 • przebudowę torowiska tramwajowego na al. Solidarności odcinek ul. Jagiellońska - ul. Targowa - 1 lipca-31 sierpnia,
 • modernizację trasy tramwajowej na al. Jana Pawła II, odcinek ul. Elektoralna - Rondo ONZ, odcinek przy Dworcu Centralnym (na wys. platform przystankowych) oraz tory przed Rondem ONZ na wysokości tymczasowych peronów przystankowych - 14 lipca-31 sierpnia,
 • modernizację torowiska tramwajowego na ul. Obozowej odcinek Płocka - al. Prymasa Tysiąclecia – 1 września-15 listopada,
 • budowę węzła rozjazdowego ul. Targowa-11 Listopada (przebudowa skrętu wykonanego na czas budowy metra). Planowane wyłączenie ruchu na ul. Ratuszowej, Targowej i 11 Listopada – 1-30 września,
 • modernizację torowiska tramwajowego na ul. 11 Listopada odcinek ul. Inżynierska - Rondo Żaba – 1–30 września,
 • remont torów tramwajowych na pętli tramwajowej "Czynszowa" - tory na ulicach: Środkowej, Wileńskiej, Czynszowej, Stalowej – 1 września-12 października,
 • przebudowę torowiska na ul. Targowej od Kijowskiej do Białostockiej – 1 kwietnia-31 sierpnia,
 • budowę trasy tramwajowej na Tarchomin do pętli przy ul. J. Mehoffera – 10 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą (wykonanie  robót w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia eksploatacji trasy tramwajowej w ciągu 8 miesięcy).
 • Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych buduje ul. Prostą, niebawem pierwsza łopata zostanie wbita na budowie kolejnego odcinka ulicy „Nowolazurowej”, dużym wyzwaniem będzie przebudowa ul. Świętokrzyskiej. A oto czym zajmie się ZMID w 2014 r:

 

 

Budowa łącznic Trasy Łazienkowskiej.
Trwa budowa estakad łączących Trasę Łazienkowską z Wisłostradą – powstają cztery ślimaki na lewym brzegu Wisły, po południowej stronie Trasy oraz jeden na prawym brzegu (łączy ul. Wał Miedzeszyński z Trasą Łazienkowską z północy na zachód). Pozostałe cztery mają być rozebrane w pierwszym kwartale 2014 r. – dwie z nich już w najbliższą sobotę (15 lutego) wieczorem. Łącznie wyburzonych i zbudowanych od nowa zostanie dziewięć łącznic – jedna na Pradze i osiem przy Torwarze. Przez około 6 miesięcy wszystkie estakady przeznaczone do przebudowy będą wyłączone z ruchu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa pierwszych nowych estakad zakończy się w wakacje (udostępnienie ich do ruchu nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie). Koszt odbudowy łącznic to 31 mln zł.

 

Przebudowa ul. Prostej od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ.
Ten fragment (ok. 770 m) zostanie przebudowany do układu dwujezdniowego o dwóch pasach ruch w każdą stronę (2x2), z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań. Zmieni się także przebieg linii tramwajowej, która znajdzie się w pasie dzielącym między jezdniami. Technologia wykonania torowiska tramwajowego pozwoli w przyszłości udostępnić
je także dla ruchu autobusowego - na razie będzie tu posiana trawa. W ramach inwestycji nastąpi też przebudowa wlotów ulic Żelaznej, Twardej i Pańskiej oraz budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Pańskiej. Ponadto, po obu stronach rozbudowywanej ul. Prostej przewidziano drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowa ulicy zakończy się w drugiej połowie 2014 r. i będzie kosztowała 33,8 mln zł. Prace w większości będą prowadzone na wyłączonych z ruchu z powodu budowy metra odcinkach ulicy, utrudnień można się spodziewać jedynie podczas przebudowy skrzyżowania ul. Prostej z Żelazną. Przebudowa ulicy zakończy się w drugiej połowie 2014 r. i będzie kosztowała 33,8 mln zł.

 

Budowa ulicy „Nowolazurowej” od ul. ks. J. Chrościckiego do Połczyńskiej.
Planowany odcinek „Nowolazurowej” ma długość ok. 950 m, z czego ok. 550 m to wiadukt nad torami stacji Warszawa Główna Towarowa. Ulica będzie miała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Przebudowana zostanie również ul. Połczyńska na długości ok. 600 m – na skrzyżowaniu z „Nowolazurową” powstanie rondo. To będzie najbardziej uciążliwy etap budowy, bo roboty będą wymagały zmian w organizacji ruchu na ul. Połczyńskiej. Prace potrwają 21 miesięcy, ich koszt to 78,7 mln zł. 

 

Przebudowa układu drogowego przy stacji metra Słodowiec.
Powstaje nowy układ dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych. Efektem przebudowy będzie przedłużenie ul. A. Sacharowa do Marymonckiej, zniknie natomiast fragment jezdni ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. A. Sacharowa do S. Żeromskiego. Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. Marymonckiej do A. Sacharowa. Zamknięta dla ruchu jest obecnie ul. A. Sacharowa pomiędzy ul. S. Żeromskiego a J. Kasprowicza. W kolejnym etapie zwężona będzie ul. Marymoncka. Przebudowa ul. S. Żeromskiego będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu. Całość ma być gotowa w wakacje 2014 r. Natomiast przebudowa ul. Marymonckiej przy połączeniu z ul. S. Żeromskiego rozpocznie się po zakończeniu budowy przez MPWiK kolektora ściekowego czyli w 2015 r.

 

Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką.
Do końca roku wybudowana ma być kładka dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim. W tym miejscu znajdowała się kiedyś kładka, która została rozebrana ze względu na zły stan techniczny, na jezdni wyznaczono natomiast przejście dla pieszych. Konieczne było zaprojektowanie zupełnie nowego obiektu. Nowe przejście będzie kosztowało 1,8 mln zł.

 

Budowa Trasy Świętokrzyskiej.
Trasa Świętokrzyska wybudowana zostanie na terenie dzielnicy Praga Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewni połączenie z dzielnicą Targówek. Długość drogi od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej wyniesie nieco ponad 3 km. Droga ułatwi mieszkańcom rejonu Szmulowizny oraz dzielnicy Targówek dojazd do centrum miasta. Budowa Trasy została podzielona na trzy etapy. Do 30 września 2014 r. gotowy ma być odcinek od ul. Wybrzeże Szczecińskie do J. Zamoyskiego (czyli w śladzie ul. Sokolej). Prace budowlane już trwają, wykonywane są w ścisłej koordynacji z budową centralnego odcinka II linii metra gdyż ten fragment trasy powstaje na stropie stacji Stadion Narodowy. Koszt budowy pierwszego odcinka trasy to 18 mln zł. ZMID podpisał umowę na projekt odcinka pomiędzy ul. J. Zamoyskiego a Kijowską (dokumentacja ma być gotowa w listopadzie), trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID na odcinek Kijowska-Zabraniecka.

 

Przebudowa ul. Świętokrzyskiej na odcinkach między stacjami metra.
Przebudowa ulicy po zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra zakłada generalny remont jezdni i chodników oraz zmiany w organizacji ruchu – wytyczenie pasów i dróg rowerowych, nowych przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, przystanków autobusowych oraz zwężenie jezdni – od Ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku (z dodatkowymi pasami do skrętów przed skrzyżowaniami) a od ul. Marszałkowskiej do ul. M. Kopernika do jednego pasa ruchu w każdym kierunku (z dodatkowymi pasami do skrętów przed skrzyżowaniami). Prace budowlane mają rozpocząć się w maju.

 

Przebudowa ul. Kleszczowej.
Po przebudowie 840 m ul. Kleszczowa będzie miała jedną jezdnię o szerokości 7 m. Skrzyżowanie z ul. Krańcową oraz z ulicami Ryżową, B. Chrobrego i Solipską zaprojektowano jako ronda. Skrzyżowanie ul. Kleszczowej z Dojazdową i Płomyka zaprojektowano tak, aby wydzielić pas do skrętu w lewo, w kierunku istniejącej stacji paliw. Dzięki przebudowie przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione do zatok. Wzdłuż ulicy Kleszczowej zaprojektowano obustronny chodnik, a po północnej stronie przylegającą do chodnika drogę dla rowerów. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, wymienione oświetlenie drogowe oraz przebudowana infrastruktura teletechniczna kolidująca z nową drogą. Przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to drugi kwartał 2014 r.

 

Budowa drugiej jezdni ul. Wołoskiej.
ZMID wybuduje drugą jezdnię pomiędzy ul. Wiktorską a Bagażową czyli na odcinku, gdzie pozostał ok. 1200 m fragment z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu. Powstaną także chodniki, drogi dla rowerów oraz zatoki przystankowe. W ramach inwestycji przebudowany zostanie także kilkuset metrowy odcinek torów tramwajowych i wyznaczony nowy przystanek. Prace budowlane prowadzone będą w większości w nowym korytarzu drogowym, poza istniejącą jezdnią ale konieczna będzie także przebudowa skrzyżowania ulic Wołoskiej z J.P. Woronicza oraz z ul. A. Odyńca. ZMID przygotowuje przetarg na wybór wykonawcy. Umowa powinna być podpisana w drugim kwartale 2014 r.

 

Przebudowa ul. Marsa i Żołnierskiej.
Projekt zakłada budowę na ul. Marsa dwóch wiaduktów (dla obydwu kierunków ruchu) nad torami kolejowymi i dwóch estakad nad skrzyżowaniami z ul. Chełmżyńską i Żołnierską łączących bezkolizyjnie ul. Marsa z drogą wojewódzką nr 631 w kierunku północnym. Ulica Żołnierska zostanie poszerzona do dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu każda, a nad ul. Czwartaków będzie poprowadzona wiaduktem. Istniejący wiadukt nad torami kolejowymi zostanie przebudowany i poszerzony. ZMID pracuje równolegle nad dwoma projektami przebudowy – docelowym czyli takim jak opisany powyżej i zamiennym, zakładającym budowę  w pierwszym etapie  jednej estakady – do skrętu w lewo, z ul. Marsa w Żołnierską w kierunku wyjazdu z miasta; natomiast estakada druga – do skrętu z ul. Żołnierskiej w prawo w Marsa – wybudowana byłaby w przyszłości, kiedy pozwolą na to warunki. Zależy to od zgody Instytutu Prymasa Wyszyńskiego na wyłączenie z rejestru zabytków części gruntu należącego do Instytutu, co umożliwiłoby wybudowanie dwóch estakad w tym samym etapie. Jesienią ZMID chce ogłosić przetarg na budowę, do tego czasu powinno być już wiadome, według którego projektu powstaną nowe ulice.

 

Budowa połączenia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej pod torami kolejowymi.
Długość przebudowywanego odcinka ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej wyniesie ok. 830 m,
z czego 560 m po nowym śladzie. Wybudowany zostanie 80-metrowy tunel, zastępujący istniejący przejazd przez tory kolejowe, a także dwa podziemne przejścia dla pieszych - jedno pod torami kolejowymi, drugie w rejonie urzędu dzielnicy Wawer. Powstaną dwa nowe ronda na skrzyżowaniu ulic Zwoleńskiej i Mrówczej oraz Żegańskiej i Dworcowej, natomiast rondo przy ul. Z. Pożaryskiego zostanie przebudowane. Nowe odcinki ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej będą usytuowane na północ od przejazdu przez tory kolejowe, natomiast istniejący fragment ul. Zwoleńskiej od Mrówczej do Patriotów oraz ul. Żegańskiej od Dworcowej do Szpotańskiego będą służyły jako drogi lokalne. ZMID złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowuje dokumentację do przetargu na wykonanie tunelu. Prace w terenie rozpoczęłyby się
w drugiej połowie roku, są zaplanowane na lata 2014–2016.

 

Zarząd Dróg Miejskich jak co roku przygotował wykaz ulic do wymiany nawierzchni.
Nową, równą nawierzchnię mają zyskać główne arterie, m.in.: Aleje Jerozolimskie (odcinek od nowego węzła drogowego Salomea do granic miasta), ul. Puławska (od ul. Rakowieckiej do pl. Unii Lubelskiej), ul. L. Waryńskiego (od ul. Puławskiej do Ronda Jazdy Polskiej), ale także mniejsze ulice jak np: ul. Mokotowska przy Teatrze Współczesnym. Ten rok to także wymiany nawierzchni po prawobrzeżnej stronie miasta m.in. w Wawrze na al. Dzieci Polskich (od ul. Bielszowickiej do Kociszewskich), na ul. Izbickiej (od ul. Izerskiej do Przełęczy), na ul. M. Kajki i M. Pożaryskiego (od ul. B. Czecha do al. Dzieci Polskich). Na Targówku ZDM wymieni nawierzchnię na ul. Bartniczej i Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. P. Wysockiego do ul. Chodeckiej. Z kolei w Ursusie zaplanowano wymianę nawierzchni bitumicznej na ul. Warszawskiej. „Pod frez” pójdzie również skrzyżowanie ulic J. Słowackiego i ks. J. Popiełuszki.

 

Planowane jest też frezowanie ciągu ulic Okopowej i Towarowej
na odcinku od al. Solidarności do ul. Srebrnej, ul. Modlińskiej (dokończenie robót z zeszłego roku – jezdnia wschodnia od węzła z Mostem Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Aluzyjnej), ul. Przewodowej (od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego), ul. Zakroczymską i ul. Wenedów, jak również ul. F. Hynka. To, czy wszystkie te plany zostaną zrealizowane zależy od środków finansowych jakimi będzie dysponował zarządca a także od wyników przeglądu ulic po zimie. W ciągu sześciu lat (2007-2013) ZDM ułożył ponad 3 mln mkw. nowego asfaltu na 273 odcinkach ulic o łącznej długości ok. 600 km co daje ok. 75 proc. ulic z nową nawierzchnią (ZDM zarządza 800 km ulic).

 

Około 3 mln zł miasto przeznaczy na wymianę nawierzchni chodników.
W tym roku ZDM przeprowadzi prace m.in. na pl. Trzech Krzyży, gdzie zostanie wykonany także remont oświetlenia. Chodniki zostaną wymienione również na ul. Warszawskiej na odcinku od ul. W. Jagiełły do granic miasta, w al. Solidarności na odcinku od ul. Kapucyńskiej do Bielańskiej, jak również na ul. Jugosłowiańskiej na odcinku ulic gen. A. E. Fieldorfa do ul. gen. T. Bora Komorowskiego, po obu stronach. ZDM zaplanował również prace na ul. Mehoffera na odcinku Modlińska – Książkowa, jak również na ul. Klasyków od ul. Modlińskiej do Krokwi. Jeśli pozwolą na to środki finansowe, wymieniona zostanie nawierzchnia chodników na  ul. Żelaznej na odcinku od ul. Chłodnej do al. Solidarności (obie jezdnie). Z kolei na al. J. Rodowicza „Anody”, na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. J. F. Ciszewskiego, ZDM przeprowadzi w tym roku remont ścieżki rowerowej.

 

 

To nie wszystkie zaplanowane przez ZDM roboty w tym roku. Dokończony zostanie remont mostu w ciągu ul. Gołkowskiej nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Skoordynowane są tu dwa przedsięwzięcia – Dalkia Warszawa wymienia dwie potężne magistrale ciepłownicze, a ZDM remontuje sam most. Prace zostały podzielone na dwa etapy z uwagi na sezon grzewczy. W zeszłym roku wyremontowana została północna magistrala i część mostu, a w 2014 r. ciepłownicy i drogowcy zajmą się południową.

 

W tym roku ZDM dokończy także remont wiaduktów w ciągu ul. Łopuszańskiej nad torami WKD. W planach zarządu jest także remont dylatacji mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim, dylatacji wiaduktów w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia nad ul. Górczewską oraz kontynuacja prac przy odbudowie kładki nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej.

 

ZDM wybuduje także sygnalizację świetlną na ul. E. Plater, gdzie sygnalizacja funkcjonuje tymczasowo. Nowe sygnalizacje pojawią się również na skrzyżowaniu ulic Człuchowska - Karabelli, Człuchowska – Siemiatycka, Puławska – Katarynki – Kuropatwy, rtm. W. Pileckiego - S. Herbsta a także na ul. Patriotów na wysokości numeru 347.  Wszystkie będą działały w systemie akomodacyjnym, który jest od wielu lat stosowany na terenie Warszawy. ZDM wyremontuje także sygnalizację na skrzyżowaniu ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – Zamieniecka, która funkcjonuje obecnie w systemie stałoczasowym; nowa będzie akomodacyjna. Oświetlenie pojawi się w tym roku na ul. L. Idzikowskiego, remonty oświetlenia zostaną przeprowadzone na pl. Trzech Krzyży, jak również m.in. na ul. Powsińskiej, ul. Wiertniczej, ul. gen. W. Andersa i ul. Szpitalnej. ZDM chce również wyremontować gzymsy wiaduktu w ciągu ul. T. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II nad Alejami Jerozolimskimi. Prace te będą wiązały się ze zwężeniem o jeden pas ruchu obydwu wiaduktów i będą wykonywane w okresie letnim. W tym samym czasie (lipiec – sierpień) Tramwaje Warszawskie przeprowadzą modernizację torowiska w ciągu al. Jana Pawła II.

 

To nie wszystkie inwestycje w tej okolicy. Kolejarze z PKP PLK przygotowują remont dylatacji Dworca Centralnego od strony al. Jana Pawła II, co będzie wiązało się z zamknięciem wjazdu na pętlę autobusową. Autobusy miejskie zostaną skierowane na trasę objazdową. Dalkia Warszawa wyremontuje natomiast komorę ciepłowniczą w ul. T. Chałubińskiego na wysokości ul. Hożej, a MPWiK magistralę wodociągową w ul. W. Oczki. Wszystkie te prace prowadzone będą w bliskim sąsiedztwie, wiążą się ze zwężeniami jezdni, a terminy ich realizacji są od siebie uzależnione, dlatego Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym objęło je wszystkie tzw. rejonem inwestycyjnym, żeby umożliwić przeprowadzenie prac budowlanych przy jak najmniejszych utrudnieniach w ruchu.

 

Na ul. Marymonckiej MPWiK będzie kontynuował prace związane z budową kolektora burakowskiego-bis. Wyłączona z ruchu jest wschodnia jezdnia na odcinku od ul. Przy Agorze do węzła z Mostem Marii Skłodowskiej-Curie, a kierowcy jeżdżą jezdnię zachodnią. Trwa budowa komór startowych, z których już niedługo rozpoczną prace maszyny układające rury metodą tzw. mikrotunelingu. W kolejnych etapach prace budowlane będą przesuwały się w kierunku południowym. Kolektor ściekowy o średnicy 3 m i długości ponad 3 km zaplanowano pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej na odcinku od ul. S. Żeromskiego do komory w rejonie Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Nowy kolektor będzie biegł równolegle do wybudowanego w 1961 r. kolektora burakowskiego, którym płyną ścieki z centralnych i północnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do układu przesyłowego pod Wisłą i dalej do oczyszczalni „Czajka”. Inwestycja ta jest skoordynowana z prowadzoną przez ZMID przebudową układu drogowego w rejonie stacji I linii metra „Słodowiec” oraz realizowanymi na zamówienie GDDKiA pracami na Trasie Armii Krajowej, tak aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie robót związanych z budową kolektora burakowskiego-bis w ul. Marymonckiej na odcinku Podleśna – S. Żeromskiego uzależnione jest od zakończenia prac przy przebudowie układu drogowego przy stacji metra „Słodowiec”. Dopiero w momencie, gdy gotowy będzie przejazd ul. A. Sacharowa do ul. J. Kasprowicza i S. Żeromskiego możliwe stanie się zamknięcie ul. Marymonckiej w tym miejscu. Przebudowa ul. S. Żeromskiego będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu.

 

W 2014 r. MPWiK będzie również kontynuowało budowę kanalizacji w ul. Głębockiej i L. Berensona na Białołęce oraz remont ulic Trakt Lubelski, Zwoleńskiej i Kadetów po budowie kolektora „W” w Wawrze. W tegorocznych planach przedsiębiorstwa jest także przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Targowej. Te prace muszą zostać wykonane jeszcze przed zakończeniem budowy centralnego odcinka II linii metra. MPWiK przygotowuje się także do przebudowy magistrali wodociągowej wzdłuż ul. Wawelskiej pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a al. Niepodległości.

 

Warszawa zbliża się do Wisły.
Do istniejących i lubianych przez warszawiaków miejsc nad rzeką, czyli CNK i miejskich plaż, niedługo dołączy kolejne – bulwary nadwiślańskie. Za rok gotowy będzie nowy bulwar od ul. Boleść do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Odcinek do Mostu Świętokrzyskiego powinien być gotowy w połowie 2015 r. Zmodernizowane i połączone z bulwarami, a także przystosowane dla rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych zostaną przejścia podziemne pod Wisłostradą (na wysokości ul. Bednarskiej znajdzie się nowe przejście). Wzdłuż nabrzeża powstanie deptak, pawilony, w których będą działały kawiarnie i galerie, droga dla rowerów, miejsca do cumowania łodzi oraz wiele innych atrakcji. Na wysokości ulic Grodzkiej i Boleść znajdą się przystanki tramwaju wodnego. Przy pomniku Syreny będzie także stacja II linii metra.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
kontynuuje przebudowę do parametrów drogi ekspresowej S8 trasy od ul. Powązkowskiej do Marek (ul. Piłsudskiego). Gotowa i udostępniona do ruchu jest Trasa Toruńska od Marek do ul. Modlińskiej, trwa przebudowa drugiego odcinka – od ul. Modlińskiej do Powązkowskiej. Podstawowe elementy inwestycji objęte zakresem opracowania obejmują dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, w tym: zmiana szerokości jezdni głównych, połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK w następujące zespoły: zespół węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka, zespół węzłów: Wisłostrada – Modlińska, budowa i przebudowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających, przebudowę lokalnego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Rozbiórce i budowie nowych obiektów podlegać będą 33 obiekty mostowe. Natomiast remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym kluczowy most Grota –Roweckiego. Obecny etap prac ma się zakończyć jesienią, wtedy wykonawca udostępni do ruchu obecnie remontowane obiekty i rozpocznie roboty na południowej części mostu i pozostałych łącznicach.

 

Trwa także budowa zamiejskiego odcinka trasy Salomea-Wolica
wraz z połączeniem z drogą krajową nr 7. Trasa ma być gotowa w 2015 r i wtedy będzie można wyjechać
z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic omijając Raszyn i Janki. Rządowa agenda przygotowuje się do kolejnych dużych inwestycji w Warszawie i okolicach. Mazowiecki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę kolejnego – ok. 18,5 km fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska. Realizacja planowana jest na lata 2015-2019. W węźle Lubelska, POW połączy się z drogą ekspresową S17, na którą GDDKiA ogłosiła przetargi: na projekt budowlany, materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD), dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i Buduj” dla odcinka Zakręt-Lubelska - budowa w latach 2016 – 2019 oraz węzła Lubelska – budowa w latach 2015-2018.

 

W węźle Lubelska kierowcy będą mogli wjechać na autostradę A2
w kierunku Mińska Mazowieckiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie jest w trakcie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji obejmującej swoim zakresem: projekt budowlany, materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonawcę w systemie „Projektuj i Buduj”. Realizowana w latach 2016–2020 inwestycja obejmuje odcinek od węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 do wybudowanej autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

 

Ostatnie dwa odcinki S17 połączą w całość ring warszawski:
ponad 14 kilometrowy fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy - Drewnica-Zakręt, dla którego w przygotowaniu są materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej oraz Marki- Drewnica będącego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót. Ten ostatni odcinek jest częścią większego zadania potocznie zwanego obwodnicą Marek. Droga rozpocznie się od węzła Drewnica i zakończy węzłem Radzymin na istniejącej obwodnicy Radzymina. Realizacja planowana jest w latach 2014-16. Toczy się postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę blisko 37 kilometrowego wylotu drogi krajowej nr 17 w kierunku Lublina. Przewidywany czas realizacji odcinka od węzła Lubelska do obwodnicy Garwolina to lata 2015-2018.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy