Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.02.13 g. 08:19

Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie

stan w dniu 31 XII 2009 r.
W Warszawie jest zarejestrowanych
328 317 firm
.

W tym 2/3 to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Mokotów - dzielnicą biznesu

2010.02.12 g. 15:32

Mieszkania w Warszawie

Oddane w 2009 roku


Ogółem oddano do użytku
15 115 nowych mieszkań

2010.02.12 g. 15:04

Ludność Warszawy

Wybrane dane w/g dzielnic

Dane statystyczne
z dnia 30 września 2009 roku

2010.01.31 g. 21:26

Bezrobocie w Warszawie

Rejestrowane w końcu grudnia 2009 r.

Liczba bezrobotnych ogółem w m.st. Warszawa:
31 302 osób

2010.01.31 g. 19:30

Warszawskie podmioty gospodarki narodowej

Styczniowa statystyka Warszawy 2010
W końcu grudnia 2009 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy było zarejestrowanych 328 317 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 50,8% zbioru województwa mazowieckie-go. Dominował sektor prywatny stanowiący 98,7%.

2010.01.31 g. 19:15

Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie

Styczniowa statystyka Warszawy 2010
Według wstępnych danych , w Warszawie w okresie styczeń – grudzień 2009 r. oddano do użytkowania 18 991 mieszkań (o 0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2008 r.),

2010.01.31 g. 19:04

Warszawskie ceny detaliczne

Styczniowa statystyka Warszawy 2010

Średnie ceny detaliczne artykułów żywnościowych w grudniu 2009 r. w stosunku do listopa-da 2009 r. kształtowały się w następujący sposób:

2010.01.31 g. 13:58

Warszawski handel

Styczniowa statystyka Warszawy 2010
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w grudniu 2009 r. osiągnęła wartość 10 861,8 mln zł

2010.01.31 g. 13:44

Przemysł i budownictwo w Warszawie

Styczniowa statystyka Warszawy 2010

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2009 r. wyniosła (w bieżących cenach bazo-wych) 7727,9 mln zł i była (w cenach stałych) mniejsza w porównaniu z grudniem 2008 r. o 7,9% (w województwie mazowieckim większa o 4,4%).

2010.01.31 g. 13:23

Wynagrodzenia w Warszawie

Styczniowa statystyka Warszawy 2010
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w grudniu 2009 r. wyniosło 4682,05 zł i było o 7,3% wyższe w stosun-ku do listopada 2009 r. i o 3,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r.

2010.01.31 g. 12:46

Warszawski rynek pracy

Styczniowa statystyka Warszawy 2010
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r. wyniosło 932,6 tys. osób i było niższe o 1,7 tys. osób, tj. o 0,2% niż w listopadzie 2009 r. oraz o 27,8 tys. osób, tj. o 2,9% niższe niż w grudniu 2008 r.

2010.01.31 g. 12:27

Podstawowe tendencje w statystyce Warszawy

Styczniowa statystyka Warszawy 2010

Zatrudnienie, bezrobotni, wynagrodzenie, produkcja, sprzedaż, mieszkania

2009.12.31 g. 01:25

Warszawa w statystyce grudniowej

Wybrane informacje statystyczne Warszawy - grudzień 2009 (nr 11)

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje najnowsze opracowania dotyczące Warszawy

2009.12.28 g. 10:58

Rynek pracy w listopadzie 2009

Statystyka Warszawy
Przeciętne miesięczne zatrudnienie, wynagrodzenie w różnych branżach w/g Urzędu Statystycznego w Warszawie

2009.10.31 g. 17:29

Październikowa statystyka Warszawy

Podstawowe tendencje

Zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenie, produkcja, sprzedaż, mieszkania.

« poprzednia stronanastępna strona »
1  2  3  4  5 
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy