Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.10.26 g. 10:46

Warszawa się starzeje

Zmiany strukturalne ludności Warszawy według wielu w latach 2002 – 2009

Warszawa jest miastem, w którym od lat obserwujemy ciągły wzrost liczby mieszkańców. Skąd więc problem starzenia się społeczeństwa?

2010.09.09 g. 13:03

Spis rolny w Warszawie


1 września rozpoczął się w Polsce Powszechny Spis Rolny 2010. Wbrew pozorom dotyczy on również Warszawy. Mamy tu sporo gospodarstw rolnych. Publikujemy pismo Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.

2010.05.26 g. 16:06

26 maja - Dzień Matki

Wszystkim Mamom składamy jak najlepsze życzenia


Wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie prezentujemy małą maminą statystykę Warszawy

2010.04.29 g. 22:09

Marcowa statystyka firm warszawskich

Statystyka Warszawy


Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
w końcu marca 2010 r.

2010.04.26 g. 23:09

Statystyka Warszawy - podstawowe tendencje

Dane statystyczne – marzec 2010
Zatrudnienie,
bezrobotni,
wynagrodzenie,
produkcja,
sprzedaż,
mieszkania....

2010.04.26 g. 22:49

Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie

Dane statystyczne – marzec 2010

W końcu marca 2010 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy było zarejestrowanych 331076 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 50,6% zbioru województwa mazowieckiego.

2010.04.26 g. 22:37

Warszawskie budownictwo mieszkaniowe

Dane statystyczne – marzec 2010
Według wstępnych danych , w Warszawie w okresie styczeń – marzec 2010 r. oddano do użytkowania 2664 mieszkania (o 48,3% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.), a w województwie mazowieckim 7265 mieszkań, tj. o 26,5% mniej niż w okresie styczeń – marzec 2009

2010.04.26 g. 22:03

Warszawski handel

Dane statystyczne – marzec 2010
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w marcu 2010 r. osiągnęła wartość 7820,3 mln zł (w cenach bieżących) i była o 14,2% większa niż w lutym 2010 r. oraz o 8,1% niższa w odniesieniu do marca 2009

2010.04.26 g. 21:46

Przemysł i budownictwo w Warszawie

Dane statystyczne – marzec 2010
Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2010 r. wyniosła (w cenach bieżących) 8623,8 mln zł i była (w cenach stałych) większa w porównaniu z marcem 2009 r. o 16,5% (w województwie mazowieckim większa o 16,6%).

2010.04.26 g. 21:26

Wynagrodzenia w Warszawie

Dane statystyczne – marzec 2010
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w marcu 2010 r. wyniosło 4806,31 zł i było o 10,6% wyższe w stosunku do lutego 2010 r. i o 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2009

2010.04.26 g. 21:07

Rynek pracy w Warszawie – marzec 2010

Dane statystyczne
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2010 r. wyniosło 936,5 tys. osób i było niższe o 0,5 tys. osób, tj. o 0,1% niż w lutym 2010 r. oraz o 0,2 tys. osób wyższe niż w marcu 2009

2010.04.06 g. 14:16

11 kwietnia - ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Bezrobocie w Warszawie
Z okazji przypadającego Dnia Walki z Bezrobociem, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie prezentujemy kilka istotnych warszawskich danych.

2010.04.01 g. 15:40

Wielkanocny stół warszawski

Ceny detaliczne wybranych towarów

Porównanie cen
w roku 2009 i 2010

2010.03.31 g. 13:38

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spis Próbny w Rembertowie

Pierwszy w UE, pierwszy elektroniczny, pierwszy przez Internet, pierwszy próbny w Rembertowie.

2010.03.30 g. 22:30

Spis Powszechny i statystyka Warszawy i Mazowsza

Konferencja w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
We wtorek 30 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 odbyła się konferencja prasowa na temat Warszawy i województwa mazowieckiego oraz próbnym spisie.

« poprzednia stronanastępna strona »
1  2  3  4  5 
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy