Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Zdrowie

2013.12.11 g. 21:19

Czy warszawskie dzieci głuchną?

Wyniki programu badania słuchu
W roku 2013 przebadano uczniów ze 175 stołecznych szkół. W Szkole Podstawowej nr 225 na Woli Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryk Skarżyński, wręczali certyfikaty udziału w badaniu przesiewowym słuchu.

Miasto st. Warszawa od wielu lat obejmuje uczniów programami zdrowotnymi. Są to badania przesiewowe, które umożliwiają wykrycie u dzieci ze szkół podstawowych wad wzroku, postawy, słuchu, profilaktyki jamy ustnej, sprawności fizycznej, a u młodzieży choroby nadciśnieniowej. Każde badania przeprowadzano rocznie na grupach po około 12 tysięcy osób.

 

Kolejny program „Zdrowy uczeń” obejmuje wyjątkowo dużo dzieci. W tym roku zostało przebadanych 170 tysięcy uczniów. W tym programie prowadzona jest m.in. profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób zakaźnych czy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 

Badanie słuchu u ucznia

 

Badanie słuchu.

 

Badania przesiewowe wśród dzieci pozwalają na zebranie dużej wiedzy o stanie ich zdrowia. Dzięki badaniom można uchwycić schorzenia w początkowej fazie i skierować dziecko na badania specjalistyczne i leczenie. Urząd miasta na programy skierowane dla dzieci przeznaczył w 2013 r. blisko 13 mln zł.

 

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów kl. I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

 

Zaburzenia słuchu i ich negatywny wpływ na jakość życia, zaliczane są w Polsce, podobnie jak w innych krajach zurbanizowanych, do jednego z najpoważniejszych problemów społecznych. Badania epidemiologiczne przeprowadzane w ostatnich 20 latach wykazują, że różnego rodzaju zaburzenia i problemy ze słuchem mogą dotyczyć nawet ok. 1/3 populacji osób dorosłych.

 

Natomiast z przeprowadzonych dotychczas badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży wynika, że różnego rodzaju zaburzenia słuchu mogą dotyczyć prawie 20% badanych. Przyjmując, że w Polsce populacja dzieci w wieku od 6 do 14 lat wynosi około 4 mln, to może oznaczać, że tylko w samym województwie mazowieckim problemy ze słuchem może mieć blisko 100 tys. dzieci i młodzieży.

 

Zaburzenia słuchu we wczesnym okresie rozwoju dziecka znacząco ograniczają zakres jego doświadczeń. Niedosłuch negatywnie wpływa na zachowanie dziecka, koncentrację uwagi oraz tempo ogólnego rozwoju. Skutkiem zaburzeń słuchu są problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia komunikowania się i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy Wczesne wykrycie niedosłuchu oraz podjęcie właściwej interwencji może znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ zaburzeń słuchu na wyniki nauczania.

 

W Warszawie program w formie pilotażu realizowany był w 2007 roku. Wówczas u blisko u 24% dzieci wykryto zaburzenia słuchu. Od 2008 roku do 2010 program skierowany był tylko do uczniów klas VI, a z uwagi na jego wyniki podjęto decyzję o rozszerzeniu programu i włączeniu od 2011 roku również uczniów klas I.

 

W latach 2008-2013 przebadano łącznie 75 054 uczniów klas I i VI szkól podstawowych.
Zaburzenia słuchu wykryto wśród 9 004 uczniów (12%). Realizacja badań jest zadaniem Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzanym z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.
Program jest finansowany z budżetu miasta.

 

od lewej – zastępca dyr. Paweł Chęciński z Biura Polityki Zdrowotnej, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Henryk Skarzyński z IFiPS

 

Od lewej – zastępca dyr. Paweł Chęciński z Biura Polityki Zdrowotnej, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Henryk Skarzyński z IFiPS

 

W latach 2008-2013 przeprowadzono badania w poszczególnych dzielnicach Warszawy i ogólnie:

 

75 054 - przebadanych dzieci

9 004 - liczba uczniów z wykrytym zaburzeniem słuchu

4049 - liczba uczniów skierowanych do dalszej diagnozy

11,99% - odsetek uczniów z wykrytym zaburzeniem słuchu

 


Podczas dzisiejszej uroczystości 10 przedstawicielom szkół podstawowych wręczono certyfikaty w podziękowaniu za wyjątkowe zaangażowanie w program. Certyfikaty otrzymały:

 

  • Szkoła Podstawowa nr 12 z ul. Górnośląskiej 45
  • Szkoła Podstawowa nr 50 z ul. Jagiellońskiej 7
  • Szkoła Podstawowa nr 141 z ul. Szaserów 117
  • Szkoła Podstawowa nr 222 z ul. Esperanto 7a
  • Szkoła Podstawowa nr 225 z ul. Brożka 15.
  • Szkoła Podstawowa nr 280 z ul. Gorlickiej 3,
  • Szkoła Podstawowa nr 289 z ul. Broniewskiego 99a
  • Szkoła Podstawowa nr 306 z ul. Tkaczy 27
  • Szkoła Podstawowa nr 316 z ul. Szobera 1
  • Szkoła Podstawowa nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi z ul. Strumykowej 21A

 

Wręczanie certyfikatów przedstawicielom szkół

 

Wręczanie certyfikatów przedstawicielom szkółOpublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy