Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Zdrowie

2013.04.09 g. 09:51

Pełnomocnik Marszałka Mazowsza na Niewidzialnej Wystawie

Rozmawiamy z Panem Arturem Pozorkiem, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, który odwiedził warszawską Niewidzialną Wystawę.

Pełnomocnik Zarządu Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych z przewodnikiem po wystawie i dyrektorką wystawy

 

Od lewej: Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
Jarosław - przewodnik po wystawie
Małgorzata Szumowska - dyrektorką wystawy

 

Warszawa.pl
Panie Pełnomocniku, Niewidzialna Wystawa to dość nietypowy projekt, który między innymi, w swym celu, ma przybliżyć osobom widzącym świat w jakim poruszają się osoby niewidzące i niedowidzące. Jakie ma Pan wrażenia po zwiedzeniu wystawy w całkowitej ciemności?

 

Artur Pozorek.
Sam Projekt jest niesamowity i rzeczywiście robi ogromne wrażenie.  W wielkim skrócie można rzec, że ta wystawa „otwiera oczy”, a wiec pozwala na poznanie świata z zupełnie innej perspektywy – perspektywy osób niewidomych. Tylko takie empiryczne doświadczenie daje namiastkę tego z jakimi problemami spotykają się osoby niewidome na co dzień i daje do myślenia tym, którzy odpowiadają za planowanie ładu przestrzennego w miejscach publicznych. Powinni to przeżyć.

 

Warszawa.pl
Pańskie wieloletnie doświadczenia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych spotkały się dziś z nowym przeżyciem. Jak Pan to ocenia?

 


Artur Pozorek.
Rzeczywiście, dziś po raz kolejny moje wieloletnie doświadczenie okazuje się niedostateczne. Czuję wielką pokorę przed problemami z jakimi codziennie stykają się osoby niewidome. Doświadczenie jakie wyniosłem z wystawy jest naprawdę pouczające. Teraz widzę, ze jeszcze niewiele zrobiliśmy dla prawdziwej poprawy przyjazności środowiska społecznego względem niewidomych. Oczywiście pracy jest dużo przed urzędnikami i instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie osób z niepełnosprawnością, jak i przed każdym z nas. Często choćby przez nieuwagę i zwykłą głupotę parkujemy w taki sposób, że osoba niewidoma nie może przejść. Ustawiamy nasze stragany w taki sposób, że osoba źle widząca, czy niewidząca może sobie zrobić krzywdę.

 

Warszawa.pl
Praca pańska polega między innymi na wsparciu organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Jakie działania na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku podejmują te organizacje i jak je wspiera Urząd Marszałkowski?

 

Artur Pozorek.
Jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspieramy różne organizacje i różne projekty. W roku 2012 jako najciekawszy projekt zrealizowany przez Organizaję Pozarządową uznaliśmy wydrukowanie książki kucharskiej dla osób niewidomych. Książka ukazała się w alfabecie Braille'a pod tytułem „Smak na koniuszkach palców”.  Ale nie jest to jedyna inicjatywa, która znalazła wsparcie Samorządu. W ostatnich latach wspieraliśmy wiele inicjatyw skierowanych do organizacji działających w środowisku osób z dysfunkcją wzroku: m.in.: wycieczki krajoznawcze, dzień otwarty w Muzeum Narodowym, w tym specjalna wystawa muzealna dla osób niewidomych, szkolenia dla wolontariuszy – w jaki sposób umiejętnie pomagać, itp.

 

Warszawa.pl
Osoby dotknięte ślepotą lub niedowidzeniem nie się gorszymi niż ci, którzy widzą. Czy po zwiedzeniu Niewidzialnej wystawy nie powinniśmy zmienić naszego postrzegania tych osób?

 

Artur Pozorek.
Oczywiście, że osoby dotknięte dysfunkcją wzroku nie różnią się niczym od tzw. osób pełnosprawnych. Tak samo jak wszyscy mają swoje dobre i złe dni, korzystają z tych samych dóbr kultury i wykonują takie same czynności życiowe każdego dnia jak wszyscy. Pokutuje jednak wiele stereotypów społecznych wynikających z niewiedzy – często łączących dysfunkcję wzroku z np. chorobami psychicznymi. W moim przekonaniu każdy kto przejdzie wystawę musi zmienić swoje nastawienie i postrzeganie tej grupy. Dlatego gorąco zapraszam do skorzystania z jedynej okazji aby poczuć świat innymi zmysłami niż te, do których przywykliśmy.

 

Warszawa.pl
Czy nie ma Pan wrażenia, że osoby niewidome i niedowidzące o wiele silniej pracują nad sobą, by być równoprawnymi uczestnikami życia społecznego? Choćby magiczna znajomość alfabetu Braille'a , który nie jest łatwy do opanowania.

 

Artur Pozorek.
Tak, doceniam ogromy trud jaki osoby z dysfunkcją wzroku wkłada aby sprostać codzienności. Oczywiście jestem pełen podziwu dla osób, które opanują umiejętność czytania alfabetem Braill’a. Na Niewidzialnej Wystawie próbowałem tej sztuki ale proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe.

 

Warszawa.pl
Ale wracając do działań jakie wyznacza Panu Zarząd Urzędu Marszałkowskiego. Czy mógłby Pan powiedzieć nam jak w ostatnich latach Marszałek Województwa Mazowieckiego wspierał inicjatywy na rzecz tej grupy osób niepełnosprawnych?

 

Artur Pozorek.
Jest kilka inicjatyw, które wśród wielu należy podkreślić w sposób szczególny:

 

  • pierwszą z nich jest wspieranie Organizacji Pozarządowych działających w środowisku odrób z dysfunkcją wzroku w różnych obszarach. Od szkoleń otoczenia tych osób, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, do wydawnictw skierowanych bezpośrednio do osób niewidzących i niedowidzących.
    Przykładem niech będzie wspomniana już książka kucharska autorstwa panów Marka Kalbarczyka i Piotra Adamczewskiego wydana w dwóch postaciach. W języku Braille'a i tym zwykłym, dla osób widzących.


  • następną inicjatywą, było uruchomienie strony internetowej, www.niepelnosprawni.mazovia.pl,  przyjaznej osobom niewidzącym i niedowidzącym, na której można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością na Mazowszu i nie tylko,

  • kolejną, choć już dziś wiemy, że nie wystarczającą, to dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niewidomych i niedowidzących w Stanisławowie pod Płockiem, prowadzonego przez Fundację „Praca dla Niewidomych”.
    To pierwszy tego typu ZAZ w Polsce


Szczegóły inicjatyw podejmowanych przez Marszałka i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, oraz inicjatyw pozarządowych jakie Urząd wspiera, można znaleźć na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, na które serdecznie zapraszam. www.mazovia.pl

 

Warszawa.pl
Dziękuję Panu za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli publikować informacje, na temat działań prospołecznych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Rozmawiał Michał PawlikOpublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy