Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Administracja

2014.01.14 g. 00:44

Budżet partycypacyjny – co to takiego


Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta.

Praca nad budżetem...

 

W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mogą ustalić na co zostanie spożytkowana określona pula środków publicznych przypadająca w danym mieście bądź dzielnicy.

 

Budżet partycypacyjny to trudny proces współdecydowania o mieście, po raz pierwszy przeprowadzany w Warszawie w tej skali. 20 stycznia ruszy etap zgłaszania projektów. Będzie mógł złożyć je każdy warszawiak na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie, stronach internetowych Urzędów Dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic. Trzeba będzie opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób popierających propozycję projektu.

 

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w  zadaniach dzielnic oraz takie które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy. Jeżeli dana dzielnica dopuści taką możliwość, akceptowane będą propozycje projektów zadań dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela  terenu.

 

Od 25 maja do 9 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy.

 

Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

 


Najważniejsze cechy budżetu partycypacyjnego

 

 • Przygotowanie tego budżetu charakteryzuje się publiczną dyskusją pomiędzy mieszkańcami, którzy spotykają się na specjalnie do tego celu powołanych spotkaniach lub platformach Internetowych
 • Dyskusja ta dotyczy jasno określonych, choć ograniczonych, środków finansowych
 • Wyniki ustaleń budżetu są wiążące
 • Jest procesem cyklicznym i długofalowym

 

 


Pionierskim projektem budżetu partycypacyjnego  w Warszawie i testem dla Urzędu Miasta był wprowadzony w roku 2012 budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście, zrealizowany w roku 2013

 


Warszawski budżet partycypacyjny na 2015 r. będzie pierwszym takim przedsięwzięciem w historii stolicy
Po raz pierwszy wśród polskich miast do rozdysponowania będzie kwota ponad 25 mln złotych
Kwoty przeznaczone na BP wyniosą od 0,5%-1% budżetów Dzielnic, które same decydują o tym, jaką część swojego budżetu przeznaczą na budżet partycypacyjny

 

Kwoty w poszczególnych dzielnicach

 

 1. Bemowo
  2 000 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 2. Białołęka
  1 500 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy i podział na 3 obszary
 3. Bielany
  1 548 521
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 4. Mokotów
  2 500 000 zł
  BP podział na 8 rejonów
 5. Ochota
  2 100 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy i podział na 3 obszary
 6. Praga-Południe
  2 100 000 zł
  BP podział na 8 osiedli
 7. Praga-Północ
  1 200 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 8. Rembertów
  271 315 zł
  BP podział na 3 obszary
 9. Śródmieście
  2 643 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 10. Targówek
  1 360 000 zł
  BP podział na 4 obszary
 11. Ursus
  640 906 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 12. Ursynów
  3 000 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 13. Wawer
  842 000 zł
  BP ogólnosiedlowy i podział na 13 osiedli
 14. Wesoła
  300 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 15. Wilanów
  395 684 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału
 16. Włochy
  546 624 zł
  BP podział na 4 obszary
 17. Wola
  2 000 000 zł
  BP ogólnodzielnicowy i podział na 5 rejonów
 18. Żoliborz
  684 963 zł
  BP ogólnodzielnicowy - bez podziału

 

Razem - 25 633 013 zł

 

Do realizacji, w ramach budżetu partycypacyjnego można zgłaszać własne projekty.

 

Jakie projekty będą mogły być zgłaszane?

 

 

 • mieszczące się w zadaniach dzielnic, czyli drobne zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe i wiele innych;
 • takie, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015);
 • dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy (jeżeli dana Dzielnica dopuści taką możliwość, akceptowane będą propozycje projektów zadań dotyczące innych pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela terenu).

 


Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:

 

 

 • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne Twojej okolicy,
 • swój pomysł opisz na formularzu,
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
 • poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy, udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza.
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz

 


Preselekcja projektów – czyli ich wybór pod głosowanie

 

 • Jeśli w obszarze, do którego składane były projekt (niezależnie od tego, czy jest to obszar całej dzielnicy, czy obszar lokalny), liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych przekracza 50, Urząd Dzielnicy zorganizuje spotkania preselekcyjne, na które zapraszani są wszyscy autorzy projektów. Spotkania będą odbywały się od 11 do 24 maja. To autorzy wybiorą spośród zgłoszonych przez siebie projektów 50, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
 • Jak będzie przebiegał wybór?
  Każdy z autorów projektów albo ich przedstawiciel po zaprezentowaniu wszystkich projektów, wybiera 5 z nich oraz dokonuje ich oceny. Projekt oceniany najwyżej otrzymuje 5 punktów, projekt oceniany najniżej otrzymuje 1 punkt. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań punkty zostaną zsumowane i stworzona zostanie lista rankingowa. Za przyjęte pod głosowanie mieszkańców uznaje się 50 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.

 


Publiczna dyskusja na temat projektów

 


Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami projektów i podyskutować o nich z ich autorami i innymi mieszkańcami:

 

 • sprawdź, na stronie internetowej swojej dzielnicy, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo w Wydziale Obsługi Mieszkańców, jakie projekty zostały złożone, czy dotyczą one całej dzielnicy, czy jakiś określonych obszarów, stanowiących część dzielnicy,
 • zastanów się, czy czegoś o tych projektach chcesz się dowiedzieć, czy rzeczywiście są potrzebne,
 • sprawdź termin spotkania, na którym będzie rozmowa o projektach w okolicy, która Cię interesuje, rozpoczną się one najpóźniej 25 maja, a zakończą 9 czerwca 2014 r.,
 • przyjdź na spotkanie, dyskutuj i zadawaj pytania, będziesz musiał podjąć ważną decyzję, na jakie projekty zagłosować.

 


Głosowanie nad projektami

 

 

 • Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos,
 • w niektórych dzielnicach głosowanie może być bardziej skomplikowane, bo można głosować zarówno na projekty dotyczące całej dzielnicy, jak i mniejszego obszaru; będzie można wtedy wybrać maksymalnie 10 projektów - 5 z poziomu ogólnodzielnicowego i 5 z wybranego obszaru stanowiącego część dzielnicy,
 • od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można głosować na projekty przez Internet,
 • można przesłać głos listownie na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r.
 • można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 23-27 czerwca 2014 r.
 • Jeśli dzielnica podejmie taką decyzję, będą w niej działały specjalne punkty do głosowania stacjonarnego.

 

Załączniki:

 

 1. Etapy i kwoty budżetu wydzielone przez dzielnice (format DOC)
 2. Zasady zgłaszania projektów (format DOC)
 3. Formularz zgłoszeniowy (format DOC)
 4. Prezentacja (format PDF)

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy