Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Administracja

2011.07.26 g. 10:53

Prywatyzacja SPEC - wiemy komu miasto sprzeda udziały

Dalkia Polska inwestorem w SPEC
Stołeczny ratusz wybrał inwestora dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Przedwstępna, warunkowa umowa sprzedaży obejmuje ok. 85% akcji SPEC. Miasto zyska 1,44 mld zł.

To największa prywatyzacja w historii polskiego samorządu. To bardzo ważne wydarzenie dla Warszawy. SPEC będzie zarządzany przez stabilnego i doskonale znającego polski rynek inwestora branżowego” - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. „Na tej transakcji skorzystają wszyscy: mieszkańcy, którzy mogą oczekiwać lepszej jakości usług, Warszawa, która szybko pozyska ogromny kapitał na niezbędne i stymulujące rozwój inwestycje, SPEC, który ma szansę na dalszą modernizację i kontynuację inwestycji oraz Dalkia, która jeszcze silniej wiąże się z polskim rynkiem. Jednocześnie miasto nadal, we współpracy z nowym partnerem, będzie odpowiadać za bezpieczeństwo ciepłownicze na swoim terenie” – dodaje.

 

Logo - Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 

Umowa została podpisana 26 lipca. Do jej finalizacji niezbędna jest zgoda Rady Warszawy oraz zgoda Komisji Europejskiej. Władze miasta przedstawią radnym szczegóły umowy na najbliższej sesji Rady Miasta, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie akcji SPEC. Już dziś o transakcji poinformowani zostali przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W tym tygodniu Dalkia Polska rozpocznie rozmowy z pracownikami spółki w sprawie pakietu socjalnego.

 

Zgodnie z prawem, porozumienie z pracownikami prywatyzowanej spółki nie jest warunkiem zawarcia transakcji, jednak miastu zależało na podwyższeniu rangi pakietu socjalnego. Uzgodniliśmy z inwestorem, i jest to zapisane w umowie przedwstępnej, że jeśli porozumienie zostanie podpisane, stanie się załącznikiem do ostatecznej umowy. Dodatkowo miasto wydeleguje swojego obserwatora do negocjacji między inwestorem a przedstawicielami załogi” – mówi Jarosław Kochaniak, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialny za prywatyzację SPEC.

 

Nowy inwestor obejmie blisko 85% (6 131 891) akcji warszawskiej spółki ciepłowniczej.
15%. (czyli 1 082 099 akcji) otrzymają nieodpłatnie jej pracownicy.
Będzie to możliwe zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez miasto stołeczne Warszawa pierwszej akcji SPEC.

 

Kwota transakcji to 1 440 994 385,00 zł.
Będą to największe wpływy do budżetu stolicy uzyskane z transakcji prywatyzacyjnej. Biorąc pod uwagę rozmiar spółki, będzie to największa transakcja sprzedaży dystrybutora ciepła w Polsce. Co ważne, inwestor zobowiązał się, że SPEC zainwestuje w ciągu najbliższych 7 lat 1 miliard złotych, z czego 80 proc. tej kwoty to inwestycje w miejską sieć ciepłowniczą. Program inwestycyjny odpowiada skali przedsiębiorstwa i jest najwyższy, do jakiego przy prywatyzacji sieci ciepłowniczej zobowiązał się nowy właściciel.

 

Miasto od początku zapowiadało, że szuka dla swojej spółki ciepłowniczej stabilnego i długoterminowego właściciela, który zagwarantuje, że SPEC będzie się rozwijał i coraz lepiej zaspokajał potrzeby mieszkańców Warszawy. Dlatego w umowie zawartych jest szereg zobowiązań inwestora, w tym, że nie sprzeda akcji SPEC przez co najmniej 10 lat. Inwestor zobowiązał się także, że siedziba spółki nie zostanie przeniesiona do innego miasta, co oznacza, że SPEC będzie zawsze płacił podatki w Warszawie.

 

SPEC jest największym dostawcą ciepła w Polsce. Po przeszło 50 latach ciągłego rozwoju zaspokaja prawie 80 proc. potrzeb cieplnych Warszawy ogrzewając ponad 19 tys. obiektów. Spółka zarządza największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości prawie 1700 km. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz obrót ciepłem. SPEC specjalizuje się też w budowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych. SPEC S.A. powstał w 2003 r. w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i obecnie działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej, której właścicielem w 100 proc. jest m.st. Warszawa. SPEC działa zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, na podstawie koncesji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd zatwierdza także taryfy za przesył ciepła, po weryfikacji kosztów.

 

Dalkia Polska jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych obecnym od 15 lat w Polsce, obecnie w 40 miastach. Jest także trzecim co do wielkości podmiotem na rynku kogeneracji poprzez elektrociepłownie w Łodzi i Poznaniu.
Dalkia zatrudnia dziś ponad 4500 pracowników w Polsce.

 

Kalendarium procesu prywatyzacji SPEC S.A.

 

 • 9 lipca 2009 
  rozpoczęcie procedury zmierzającej do prywatyzacji

 • 11 lutego 2011
  opublikowanie ogłoszenia w prasie o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji

 • 28 marca 2011
  złożenie pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji przez zainteresowane podmioty

 • 20 kwietnia 2011
  wybór inwestorów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu prywatyzacji – szczegółowej analizy spółki

 • 2 czerwca 2011
  złożenie ofert wiążących przez inwestorów

 • 22 lipca 2011
  złożenie ostatecznej oferty wiążącej przez inwestora

 • 25 lipca 2011
  akceptacja ostatecznej oferty wiążącej przez Prezydenta m.st. Warszawy

 • 26 lipca 2011
  podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy z Dalkia Polska S.A.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy